Jemu sláva - 12. august - evs.sk

Zamyslenia

Jemu sláva – 12. august
12. augusta 2023
Play

„Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen.“ Zjavenie Jána 1:6

Všetko, čo máš, je darom od Boha. Preto Jemu má byť vzdaná česť.

Beznádej a mnohé sklamania sú spojené s tým, že chceme získať uznanie druhých. Vynakladáme veľa energie, aby sme získali moc a vplyv. Aká je to úľava, keď prenecháme Ježišovi Jeho právo.

Jeho je kráľovstvo, moc a sláva naveky!

Všetko dlhujeme Jemu. On ťa stvoril a ty nemáš absolútne nič, čo by si nedostal ako dar. Keby ti Boh nedal život, nemohol by si žiť ani o chvíľu dlhšie.

Ak patríš Ježišovi, tak vieš, že máš spásu len vďaka Nemu. Ak by neodpustil tvoje hriechy, musel by si ich stále sám niesť. Ale to nemusíš, tvoj hriech bol odpustený a dlh zaplatený. Bol si vykúpený drahou krvou Pána Ježiša, aby si bol Božím majetkom.

Všetko navôkol začína byť malé v porovnaní s nádherným evanjeliom. Všetky ťažkosti a trápenia budú trvať len krátky čas. Čoskoro budeš oblečený do čistého bieleho svadobného rúcha a spievať piesne na Pánovu chválu na veky vekov.

V milosti sú bohatstvá, ktorým celkom nerozumieme. Napriek tomu nás Boh vo svojej láske necháva ochutnať ju vo svojej sláve.

Stane sa to, keď sme pokorení a učíme sa pravdivo pozerať na seba. Vtedy sa milosť stáva naším jediným bohatstvom. Stáva sa to, keď nepočúvame sami seba, ale to, čo Boh hovorí vo svojom slove.

Vtedy sa v nás rodí túžba. Mysli na hodinu, keď budeme chváliť Pána čistými a bezhriešnymi perami. Mysli na hodinu, keď naše biedne slová už nebudú viac biedne. Potom uvidíme Pána tvárou v tvár a budeme môcť vyjadriť, čo v nás žije najhlbšie. Tu dolu na zemi nemôžeme Ježišovi vyjadriť, čím je a čo pre nás znamená. Ale príde deň, keď Mu bez prekážok vyjadríme všetku česť, moc a chválu.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.