Zmocnený pre službu - 11. september - evs.sk

Zamyslenia

Zmocnený pre službu – 11. september
11. septembra 2023
Play

„A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hovorili slovo Božie.“ (Sk 4:31)

Steve, člen nášho zboru, viedol jedného dňa biblické štúdium v domove dôchodcov. Keď vyučoval z knihy Skutkov apoštolov a vysvetľoval, ako raná cirkev ovplyvnila ich svet, povedal domácim, ako si ich Boh chce použiť.

Jedna 82-ročná žena prítomná na biblickom štúdiu sa každý deň modlila za to, aby ju Boh naplnil Duchom Svätým a dal jej odvahu šíriť evanjelium. Keď Steve hovoril, zdvihla ruku. „Mám námet na vďaku,“ povedala. „Modlila som sa za Božiu moc v mojom živote a minule sa mi podarilo priviesť ku Kristovi 85-ročného pána.“

Príklad tejto ženy nám pripomína, že Veľké poverenie z Matúšovho evanjelia 28:19-20 nie je určené len pre 18-ročných. Je určené aj pre 82-ročných. Veľké poverenie je pre každého, aby vyšiel do svojho sveta a hlásal evanjelium.

Čo je to evanjelium? V jednoduchom preklade slovo „evanjelium“  znamená dobrá správa. Dobrá správa je, že Boh nás miluje. Zlou správou však je, že od milujúceho Boha nás oddeľujú naše hriechy. Biblia hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ (R 3:23)

K Bohu sa nedostaneme prostredníctvom dobrých skutkov, morálneho života alebo náboženských rituálov. Boh však poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby zomrel na kríži za naše hriechy. Ježiš zhrnul Boží plán, keď vyhlásil: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (J 3:16)

Otec poslal svojho Syna Ježiša, ktorý dobrovoľne išiel a zomrel na kríži za naše hriechy. Ak sa odvrátime od svojich hriechov a uveríme v Ježiša, On nám odpustí.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.