Pastier naveky - 12. september - evs.sk

Zamyslenia

Pastier naveky – 12. september
12. septembra 2023
Play

„lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí.“ Zjavenie Jána 7:17

Rozmýšľaš niekedy o tom, aký bude tvoj vzťah s Ježišom v nebi? Tu na zemi je tvojou radosťou a výsadou byť závislý na Ňom. Budeš závislý na Ňom aj v nebi? Tam budeš dokonalý. Áno, budeš ako Ježiš a potom už nebudeš potrebovať Jeho pomoc tak ako tu dole, či áno?

Je pravda, že v nebi bude všetko nové. Napriek tomu nemôžeš žiť bez Ježiša. Kým si tu na zemi, z času na čas sa snažíš veci zvládnuť sám; ale v nebi bude tvoja závislosť na Ježišovi dokonalá. Preto je nebo nebom.

Tvoje najbohatšie dni na zemi sú tie, keď si na Ňom najviac závislý. Vtedy je On všetkým pre tvoje srdce. Čím menší si vo svojich vlastných očiach, tým je Ježiš väčší.

Aj v nebi bude Ježiš pre teba všetkým. V našom texte sa hovorí, že bude naším Pastierom a dovedie nás k prameňom vôd života.

Radosť nechať sa viesť Ježišom je v nebi taká istá ako na zemi. Ale je tu jeden rozdiel. Kým tu na život padá mnoho tieňov, vo večnosti bude vždy svietiť slnko slávy.

Je to úžasne bohaté, keď nás Ježiš vedie k prameňom vôd života. Môžeme čerpať a piť plnými dúškami. Môžeme uhasiť smäd svojho srdca. Náš pohár preteká vďačnosťou.

V nebesiach budeme tiež piť z vody spásy. Na veky vekov budeš neustále dostávať Kristove bohatstvo a hojnosť. Na jednej strane nebo mení všetko a druhej mení to len trochu. Ak chceš mať Ježiša navždy, musíš Ho mať už tu. Smrť nemení vzťah človeka s Ježišom, ale viera áno. Nech je Ježiš tvoj Spasiteľ a Pastier už dnes — potom ním bude naveky.

 

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.