fbpx
TAG:
graham

Schopnosť veriť – 31. marec

„… a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych,…“ (R 10:9) Je nemožné vierou uviesť čokoľvek do existencie. Písmo nezačalo existovať preto, že človek v neho veril. V prvú Veľkú noc Ježišovo telo nebolo vzkriesené preto, že hŕstka verných bola o tom presvedčená....

prečítajte si viac

Návrat Pána – 25. marec

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (Flp 3:20) Písmo naznačuje, že žijeme v dňoch, ktoré by sme mohli nazvať dňami človeka. No prichádza deň, ktorý sa bude volať Pánov Deň. Uprostred beznádeje predsa len existuje nádej!...

prečítajte si viac

Hľadáš zmysel? – 22. marec

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.“ (Rim 12:1) Kniha The Age of Longing (V časoch túžby) hovorí o americkom dievčati, ktoré sa v Paríži vydalo za radikálneho...

prečítajte si viac

Buď svetlom – 19. marec

„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5:16) Jeden verný svedok je vzácnejší ako tisíc nemých náboženských učiteľov. Tom Allan, známy mladý škótsky kazateľ, uveril v Krista vo chvíli, keď počul...

prečítajte si viac

Premenení milosťou – 16. marec

„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2Kor 5:21) Augustín bol jedným z najväčších teológov, akí kedy na Zemi žili. V mladosti bol divoký, nestriedmy a nemravný. Napriek mnohým prosbám...

prečítajte si viac

Čo je najdôležitejšie? – 13. marec

Jedno ráno som dostal pozvanie na kávu od nemeckého kancelára Konrada Adenauera. Bolo to tesne predtým, ako odišiel do dôchodku. Keď som vkročil do miestnosti, očakával som vysokého formálneho muža s prísnym pohľadom, ktorý by mohol byť v rozpakoch, keby som vytiahol...

prečítajte si viac

Nedôveruj svojmu srdcu – 9. marec

 „Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali...“ (Lk 23:33) Jednou z irónií ľudskej prirodzenosti je, že často odmietame to najlepšie a prijímame to najhoršie. Prečo chcel dav prepustiť Barabbáša a ukrižovať Krista? Odpoveď nájdeme vo výroku...

prečítajte si viac

Ľudská prirodzenosť sa nemení – 7. marec

„Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1:29) Keď Kristus visel na kríži, hriech dosiahol vrchol. Najhorší prejav hriechu sa udial práve na Kalvárii. Hriech nikdy nebol černejší ani strašnejší. Na kríži vidíme obnažené ľudské srdce so všetkou svojou...

prečítajte si viac