ranné zamyslenia Archives - Stránka 2 z 100 - evs.sk

Nezaslúžená Božia priazeň – 14. január

Subscribe: Spotify | RSS„Milosťou ste spasení…“ (Ef 2:8) „Milosť“ je podľa slovníka nezaslúžená Božia priazeň voči ľudstvu. Slovo „milosť“ sa iba v Novej zmluve vyskytuje stosedemdesiatkrát. Milosť sa nedá kúpiť. Je to nezaslúžený dar všemohúceho Boha biednemu...

Ježišova sláva – 13. január

Subscribe: Spotify | RSS„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) piné milosti a pravdy.“ Evanjelium podľa Jána 1:14 Ježišova sláva je iná ako akákoľvek iná sláva. Je nekonečná. Keď sa...

Čo láme Božie srdce – 12. január

Subscribe: Spotify | RSS„Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju;  ale je to teraz skryté pred tvojimi očami.“ (L 19:41-42) Keď Ježiš víťazoslávne vstúpil do Jeruzalema, davy Ho oslavovali....

Nový svet – 10. január

Subscribe: Spotify | RSS„… Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ (1K 2:9) V závere Biblie prichádzame k nasledovným slovám: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa...

Trpiaci Boh – 9. január

Subscribe: Spotify | RSS„Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal choroby… Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti.“ (Iz 53:3-4) Keď uvažujeme o Božom charaktere, zvyčajne si pripomíname, že Boh je spravodlivý, svätý, milujúci a dobrý....