ranné zamyslenia Archives - Stránka 2 z 159 - evs.sk

Máme Veľkňaza – 28. november

Subscribe: Spotify | RSS„Z povedaného je hlavné toto: máme takého Veľkňaza.“ List Židom 8: 1 Vždy je nebezpečné obrátiť veci hore nohami. Platí to v živote ale aj v duchovnom živote. Keď sa niečo menej dôležité stane najdôležitejším, hlavná vec sa odsúva do úzadia. Ak...

Posledné miesto – 27. november

Subscribe: Spotify | RSS„…sadni si na posledné miesto…“ Evanjelium podľa Lukáša 14:10 Pán Ježiš bol na hostine u jedného z popredných farizejov. Tam si všimol, ako si hostia vyberajú tie najčestnejšie a popredné miesta pri stole. Vtedy im povedal...

Čisté srdcia – 26. november

Subscribe: Spotify | RSS„Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus,“ (F 2:5) Nie je možné žiť čisté životy, pokiaľ nemáme čisté srdcia. V dnešnej dobe sa veľa ľudí snaží najprv strihať a až potom merať. Učia staré falošné srdce čistotu motívov, túžob a skutkov!...

Bude tam – 25. november

Subscribe: Spotify | RSS„Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ (Ž 91:1-2) Ako pastor som absolvoval príliš veľa pohrebných obradov za deti. Pozeral som sa na rodičov...

On musí rásť – 24. november

Subscribe: Spotify | RSS„On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ Evanjelium podľa Jána 3:30 Ján Krstiteľ povedal tieto slová krátko predtým, ako ho uvrhli do väzenia. V jeho živote sa naplnili šokujúcim spôsobom. Osamelosť a strašné pochybnosti ho priviedli do tmy. Musel...

Súdenie – 23. november

Subscribe: Spotify | RSS„Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ Evanjelium podľa Matúša 7:1 Tieto slová spôsobujú kresťanom ťažkosti a svetu úľavu. (J. J. Jansen) A to preto, lebo sú nesprávne pochopené. Súdiť, to nie je to isté, ako povedať svoj názor, aj keď tento názor...