ranné zamyslenia Archives - Stránka 2 z 189 - evs.sk

Zriedené evanjelium – 29. máj

„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša.“ (2Tim 2:3) Najúžasnejší život, aký sa dá žiť, je bezpochyby kresťanský, pretože Boh berie život, ktorý bol prázdny, bezcieľny a, čo je najhoršie, smeroval k istému odsúdeniu, a potom ho obracia a...

Záhubná jama – 28. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahna a blata; na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky.“ Žalm 40:3 Hriech a jeho dôsledky sú ako slizká jama, ako bahno a kal. Podrážajú ti nohy. Nedosiahneš cieľ. Zabáraš sa hlbšie a hlbšie do bahna a...

Kto zvíťazí – 27. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Kto zvíťazí…“ Zjavenie Jána 2:7 Všetko, čo dal Boh pre spásu a večnú svätosť, patrí tomu, kto zvíťazí. Kto je to? Na to odpovedá Božie Slovo: „Kto premáha svet, ak len nie ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží!“ (1J 5:5) Tu nejde o určitý...

Víťazstvo nad smrťou – 26. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo?“ 1Kor 15:55 Smrť je v živote najdemokratickejšia skúsenosť, pretože sa jej zúčastníme všetci. Premýšľame nad ňou, ako keby mala postihnúť len druhých. Nechceme zostarnúť a nechceme zomrieť. Biblia nás učí, že...

Fľaša na slzy – 25. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ (Zjav 21:4)  Ježiš je Boh so všetkými atribútmi Božstva. Je však aj Synom človeka, ktorý cíti naše bolesti a smútky....

Vtipkovanie – 24. máj

Subscribe: Spotify | RSS„… ani mrzkosť ani bláznivé reči a vtipkovanie — čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie.“ List Efezským 5:4 Vtipkovanie je pochybné žartovanie. Človek sa zabáva, pričom sa pohybuje na tenkom ľade. Vyslovuje alebo hrá niečo, od čoho by sa...