ranné zamyslenia Archives - Stránka 2 z 132 - evs.sk

Význam modlitby – 19. jún

Subscribe: Spotify | RSS“Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred svojím Bohom, tvoje slová boli vyslyšané, a ja som prišiel práve kvôli tvojim slovám.” Daniel 10:12 Daniel mal veľký zážitok. Syn človeka, ktorý mal...

Naša najväčšia potreba – 18. jún

Subscribe: Spotify | RSS„K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Sela.“ (Ž 143:6) Nie tak dávno som navštívil dekana jednej skvelej americkej univerzity. Pozreli sme sa von oknom z jeho kancelárie a videli stovky študentov kráčať na svoje...

Drahocenná perla – 16. jún

Subscribe: Spotify | RSS„… keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.“ Evanjelium podľa Matúša 13:46 Tak to je, keď nájdeš Ježiša. Hľadal si krásne perly. Začal si ako dieťa. Ak si nejaké našiel, vzal si si ich. Ako šli roky, menili...

Komôrka – 15. jún

Subscribe: Spotify | RSS“…modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.” Evanjelium podľa Matúša 6:6 Pán Ježiš hovorí, že keď vojdeme do svojej komôrky, stretneme tam nášho nebeského Otca. Ten, kto ide do ústrania,...

Nerob kompromisy – 14. jún

Subscribe: Spotify | RSS„… aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku;“ (Ef 3:16) Horace Pitkin, syn bohatého obchodníka, sa znovuzrodil a šiel do Číny ako misionár. Svojim priateľom v Amerike napísal nasledovné...