ranné zamyslenia Archives - Stránka 2 z 58 - evs.sk

Nezanedbaj veľké spasenie – 8. máj

Subscribe: Spotify | RSSČi neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? List Rímskym 6:3 Byť Božím dieťaťom je niečo úžasné. S údivom sa pýtam, či môže byť pravda, že ja, bezvýznamný človek, poznačený hriechom a utrpením,...

On naplnil zákon – 7. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Veď Mojžiš píše, že človek ktorý činí spravodlivosť, tú zo zákona, živý bude v nej.“  List apoštola Pavla Rímskym 10:5 Zákon prichádza s podmieneným zasľúbením. Ak dodržiavame prikázania, dostaneme večný život, ale aj Božie požehnanie v celom...

Boh je v prírode – 6. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Keď hľadím na Tvoje nebesá…“ (Ž 8:4) Pozrieť sa do mikroskopu znamená uvidieť ďalší vesmír, ktorý je taký malý, že ho môže nájsť len elektronický mikroskop. Vieme napríklad, že jedna malá snehová vločka v snehovej výchrici s miliónom ďalších...

Vysloboď sa, aby si mohol slúžiť – 5. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Len sa bojte Hospodina a slúžte Mu verne a z celého svojho srdca;  veď vidíte, aké veľké veci učinil s vami!  (1S 12:34) Veľký umelec Michelangelo raz vysvetlil svoj tvorivý proces nasledovne: „Videl som v mramore anjela, a tak som ho...

Byť odvážny – 4. máj

Subscribe: Spotify | RSSVám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. Kniha Józuova 1:3 Existuje nerozhodnosť, ktorá pramení v neviere. Pravdou je, že nie sme schopní zvládnuť všetko. Je tiež pravda, že všetko, čo robíme, je nakazené...

Skutky zákona – 3. máj

Subscribe: Spotify | RSS„…pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je (len) poznanie hriechu.“ List apoštola Pavla Rímskym 3:20 Tieto slová nám predkladajú tri fakty. Po prvé, že všetci ľudia môžu vykonávať skutky...