ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Neboj sa obrov – 29. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca.“ (1Sam 17:37) Na chvíľu si predstav, že si Dávid, ktorý na poli pasie svoje stádo, keď ťa odrazu predvedú pred proroka Samuela. On ti pomaže hlavu...

Podriadenosť starším ľuďom – 28. júl

Subscribe: Spotify | RSSPodobne mladší, poddaní buďte starším. 1. list Petra 5:5 Je veľkým požehnaním, keď sa človek riadi Božím slovom. Zamysli sa nad slovami Biblie, ktoré zmenili smer tvojho života. Spôsobili, že konáš inak, ako si bol dovtedy zvyknutý. Nenaplnia...

Ja som váš dobrý pastier – 27. júl

Subscribe: Spotify | RSS„…po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“ Žalm 23:3 Toto je svedectvo človeka, pre ktorého je Pán pastierom. Tieto slová sa týkajú všetkých, ktorí veria v Pána Ježiša a ktorým Pán Ježiš hovorí: Ja som váš dobrý pastier. Ak je...

Investuj svoje talenty – 26. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora…“ (Jk 1:17) Boh vo svojej milosti a dobrote obdaroval každého človeka určitými darmi, talentami a schopnosťami. Tie nemajú byť využívané sebecky pre náš vlastný prospech, ale na Božiu slávu a...

Obyčajne užitočný – 25. júl

Subscribe: Spotify | RSS„… čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je,   aby sa nikto nechválil pred Bohom.“ (1K 1:28-29) Dávid bol asi najmenej pravdepodobným kandidátom na izraelský trón.. Ľudia si zvolili...