ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Brána je tesná – 29. február

„Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a píjali sme s tebou a na našich uliciach si učil; ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti!“ Evanjelium podľa Lukáša 13:26–27 To najvážnejšie zo všetkého, čo nám kedy Pán Ježiš...

Kresťanstvo nie je záplatou – 28. február

Subscribe: Spotify | RSS„Nikto nepláta staré rúcho záplatou z nového súkna; veď taká záplata vydrapí aj z rúcha a diera bude ešte väčšia.“ Evanjelium podľa Matúša 9:16 Kresťanstvo nie je záplata. Existuje veľa ľudí, ktorí veria, že je. Myslia si, že je to slávnostná...

Ber to vážne – 27. február

Subscribe: Spotify | RSS„Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ (1Jn 4:4) Ľudia často neúmyselne otvárajú dvere démonickému vplyvu. Napríklad si radi čítajú svoj denný horoskop alebo si myslia,...

Čo je ľahšie? – 25. február

Subscribe: Spotify | RSS„Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať: Vstaň a choď!“ Evanjelium podľa Matúša 9:5 Čo je ľahšie? Na túto Ježišovu otázku nie je dané žiadnemu človekovi, aby na ňu dokázal odpovedať. Vieme jednu vec: nikto nedokáže...

Oblečenie – 24. február

Subscribe: Spotify | RSS„Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ List Galatským 3:26 — 27 Nemôžeš byť zachránený vo vlastnom oblečení. Silne a dojemne to vyjadruje biely odev pri krste....