ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Božia milosť- 24. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel.“ List Galatským 2:21 Zaujímalo by ma, či nejaký kresťan sníva o pohŕdaní Božou milosťou. Uprostred všetkého, s čím nesúhlasíme, mohli by sme nesúhlasiť,...

Najväčší priateľ – 23. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli.“ (2K 5:14, ekumenický preklad) Keď idem manželke kúpiť narodeninový darček, nerobím to z povinnosti. Mám z toho radosť. Nerobím to preto, žeby...

Počítaj svoje požehnania – 22. máj

Subscribe: Spotify | RSS„… v deň pohromy… s plesaním, spievať a hrať budem Hospodinovi.“ (Ž 27:5,6) Kresťania nie sú celkom imúnni voči depresii. Faktom je, že smer udalostí a stúpajúca tendencia zla sú dostatočným podnetom k alarmujúcim myšlienkam bez ohľadu na to,...

Dobré skutky – 21. máj

Subscribe: Spotify | RSS„…aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Evanjelium podľa Matúša 5:16 Čo sú to tie dobré skutky? Takto sa pýtajú mnohí ľudia. Niektorí majú tendenciu myslieť si, že dobré skutky sú určite tie, na ktorých si...

Ježiš ťa pozná – 20. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a píjali sme s tebou a na našich uliciach si učil; ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti!“ Evanjelium podľa Lukáša 13:26 — 27 Deň súdu bude veľkým dňom...

Mýtus o „malom“ hriechu – 19. máj

Subscribe: Spotify | RSS„… skúmajte, čo je milé Pánovi.“ (Ef 5:10) Pred časom som čítal príbeh o tínedžerovi z Anglicka, ktorý choval ako domáceho miláčika škorpióna obrovského. Ten tínedžer mal vo zvyku dávať škorpiónovi, ktorého pomenoval Twiggy, pusu na dobrú noc....