ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Boh je náš utešiteľ – 30. september

Subscribe: Spotify | RSS„Ja, ja som vaším Tešiteľom!“ (Iz 51:12) Vieme, že aj uprostred smútku existuje útecha, pretože uprostred smútku nám Boh ponúka svoju pieseň. Jeho prítomnosť v našich životoch premieňa zármutok na pieseň, a to pieseň útechy. Bol to presne tento...

Otče, chcem – 29. september

Subscribe: Spotify | RSS„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.“ Evanjelium podľa Jána 17:24 V tejto modlitbe používa Pán Ježiš silný výraz: „Otče,...

Skryté piliere – 28. september

Subscribe: Spotify | RSS„Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy.“ Evanjelium podľa Lukáša 5:3 Ježiš nežiadal od Petra veľa. Mal iba máličko odraziť od brehu, aby si Ježiš...

Predovšetkým buď vnímavý – 27. september

Subscribe: Spotify | RSS„Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal.“ 1. list Korintským 9:19 Dnes už mnoho ľudí nepozná Bibliu. Boli časy, možno 30 rokov dozadu, že keď ľudia na otázku, či sú kresťania, odpovedali:...

Ži ovocie Ducha – 26. september

Subscribe: Spotify | RSS„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon.“ (Gal 5:22,23) Kristus ťa môže zbaviť vnútorného konfliktu. Človek bez Boha sa vždy ocitá medzi dvomi...