ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Kto chodí v tme, nech dúfa – 27. november

Subscribe: Spotify | RSS„Kto z vás sa bojí Hospodina a počúva na hlas Jeho služobníka? Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo a nech sa spolieha na svojho Boha.“ Izaiáš 50:10 Ten, kto má bázeň pred Bohom, nepozná tmu. Také sú naše predstavy....

Reči verzus činy – 26. november

Subscribe: Spotify | RSS„Lebo hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského.“ Mt 5:20 V dekadentnej spoločnosti chýba vôľa veriť, odolávať, bojovať za niečo, zápasiť, snažiť sa. Namiesto...

Duchovná obezita – 25. november

Subscribe: Spotify | RSS„Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona;  lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ (L 6:38) Milujem Deň vďakyvzdania, pretože je to sviatok, ktorý ešte nebol úplne...

Hlboká a tichá radosť – 24. november

Subscribe: Spotify | RSS„A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.“ Evanjelium podľa Jána 20:20 Radosť je jedným z ovocia Ducha Svätého, no je to iná radosť, než sme poznali ešte predtým, ako sme sa stali veriacimi. Nezmizne ani počas ťažkostí, utrpenia a zármutku. Aj...