ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Osamelosť – 10. august

Subscribe: Spotify | RSS„Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.“ (Ž 84:3) Osamelosť je jedným z najväčších problémov, ktorým dnes ľudia čelia. Je to jedna z najčastejších príčin samovrážd, ktoré sú momentálne...

Miesto zraniteľnosti – 9. august

Subscribe: Spotify | RSS „A Ten, ktorý ma poslal, je so mnou, nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je milé Jemu.” (J 8:29) Sme pokúšaní príliš často, pretože sme sa postavili na miesto zraniteľnosti. Postavili sme sa na miesto, kde by sme nemali byť. Možno...

Modlitba zameraná na ovocie – 7. august

Subscribe: Spotify | RSS“Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho.” Evanjelium podľa Jána 15:16 Kto prišiel...

Zaži Ježiša – 6. august

Subscribe: Spotify | RSS„Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život.“ (J 6:63) Jednému z najnábožnejších mužov svojich dní Ježiš povedal: „Treba sa vám znova narodiť“ (J 3:7). Nikodém nedokázal nahradiť duchovné znovuzrodenie za svoje hlboké náboženské vedomosti, a...

Práca, ktorú treba urobiť – 5. august

Subscribe: Spotify | RSS„A hneď vypudil Ho Duch na púšť. I bol na púšti štyridsať dní a satan Ho pokúšal; žil s divou zverou a anjeli Mu slúžili.” (Mk 1:12-13) Slovo Trojica sa v Biblii nenachádza, ale samotná Trojica áno. A nepoznám jasnejšiu pasáž Božieho slova, ako...