ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Kto je to? – 18. september

Subscribe: Spotify | RSS„… opovrhli slovom Hospodinovým…“ (Jer 8:9) Apoštol Pavol sa raz opýtal: „Kto si, Pane?“ To je otázka, ktorej musí čeliť každý z nás. Ak Ježiš tvrdil, že je Božím Synom, a vedel, že ním nie je, tak bol podvodník, najväčší klamár, akého svet...

Také veľké spasenie – 17. september

Subscribe: Spotify | RSS„… akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha...

Bohatstvo v Ježišovi – 16. september

Subscribe: Spotify | RSS„… že ste v Ňom boli obohatení všetkým…“ 1. 1ist Korintským 1:5 Nespôsobuje veľa skľúčenosti v tvojom kresťanskom živote skutočnosť, že nevidíš bohatstvo, ktoré máš v Ježišovi? Na seba sa pozrieš desaťkrát, zatiaľ čo na Pána Ježiša...

Nielen vedieť – 15. september

Subscribe: Spotify | RSS„Samuel však ešte neznal Hospodina a slovo Hospodinovo sa mu ešte nevyjavilo.“ Prvá kniha Samuelova 3:7 Večný život spočíva v poznaní Boha. Pán Ježiš hovorí: „Ja som Ťa poznal, aj títo poznali, že si ma Ty poslal.“ (J 17:25) Slovo ’poznať’ je v...

Ver v Ducha Svätého – 14. september

Subscribe: Spotify | RSS„… Nato som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc…“ (R 9:17) Walter Knight rozpráva príbeh o malom chlapcovi, ktorý nedávno prijal Krista. Opýtal sa ho: „Oci, ako môžem veriť v Ducha Svätého, keď som ho nikdy nevidel?“ „Ja ti...

Zdroj šťastia – 13. september

Subscribe: Spotify | RSS„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ Zjav 3:20 C. S. Lewis napísal: „Ak je vo mne túžba, ktorú žiadna skúsenosť v tomto svete nedokáže uspokojiť,...