ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Oblečený v Ježišovi – 24. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho; dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy.“ Evanjelium podľa Lukáša 15:22 Božie slovo niekedy používa rúcho ako obraz spásy. Musíme na to myslieť aj v podobenstve o...

Svalnaté kresťanstvo – 23. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Keď ich však nenašli, vyvliekli Jasona a niektorých bratov pred predstavených mesta a kričali: Títo rozvracajú celý svet a teraz prišli aj sem.“ (Sk 17:6) Niektorí kresťania vyrastali v kresťanských rodinách, iní z nás žili na oboch stranách...

Sme Božie deti – 22. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi…“ (1J 3:1) Ako Božie deti sme na Bohu závislí. Biblia vraví: „Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja.“ Závislé deti strávia málo času...

Stretávať sa s Božím ľudom – 21. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy.“ Evanjelium podľa Lukáša 4:16 Pán Ježiš chodil do synagógy pravidelne. Vchádzal tam podľa svojho zvyku, hovorí text. To poukazuje na to, že...

Naše bohatstvo – 20. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Veď ste spolu trpeli s väzňami a ochotne ste znášali, keď vás olupovali o majetok, lebo ste vedeli, že vy sami máte lepší, trvanlivý.“ List Židom 10:34 Prví kresťania nás privádzajú do údivu. Predstav si, ako to prijali, keď ich olupovali o...

Ako nájsť sám seba – 19. júl

Subscribe: Spotify | RSS„Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ (G 2:19b-20) Čo znamená vziať na seba kríž? Niekedy si...