ranné zamyslenia Archives - evs.sk

Bojuj za vyriešenie krízy – 29. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu.“ (Jk 1:19) Ruth Grahamová raz povedala: „Úspešné manželstvo tvoria dvaja ľudia, ktorí vedia dobre odpúšťať.“ V tvojom...

Úplne závislý – 28. máj

Subscribe: Spotify | RSS„Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáha pokúšaným.“ List Židom 2:18 Prekvapuje ťa, že si stále závislý na Ježišovi? V mnohých iných životných okolnostiach rastieš. Vzťah s rodičmi dostáva nový rozmer, keď sa o seba...

Neuvoď nás do pokušenia – 27. máj

Subscribe: Spotify | RSS„I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“ Evanjelium podľa Lukáša 11:4 Táto modlitba v nás môže vyvolať otázku, či môže Boh voviesť človeka do pokušenia. Jedna vec je v Božom Slove jasná: „Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On...

Spása je Boží skutok – 26. máj

Subscribe: Spotify | RSS„A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Sk 4:12) Spása je Boží skutok. Je iniciovaná Bohom, Boh ju vykonal a zachováva ju. Viera, ktorá zachraňuje dušu, je opísaná ako...

Neoblomná láska – 25. máj

Subscribe: Spotify | RSS„lebo Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.“ (Pr 3:12) Rovnako ako je dôležité naše deti milovať a hovoriť im, ako veľmi ich máme radi, musíme ich tiež trestať. Je to zodpovednosť, ktorá prislúcha rodičovskej...

Vykúpenie – 24. máj

Subscribe: Spotify | RSS„… a vydobyl večné vykúpenie.“ List Židom 9:12 Hriech zväzuje. Preto je toľko ľudí, ktorí nie sú vykúpení. Snažia sa oslobodiť od hriechu, ale neúspešne. Ani materiálne výhody, ani náboženstvo akéhokoľvek druhu im nedokážu pomôcť. Dokonca...