Božia dostatočnosť - 1. jún - evs.sk

„… a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ (J 10:10)

V Božej ekonómii si musíš, predtým než sa vyšplháš do výšok duchovnej slávy, najprv prejsť hlbokým údolím smútku. Predtým než nájdeš spoločenstvo s Kristom, musíš byť unavený a vyčerpaný z toho, že žiješ osamote. Predtým než začneš žiť, musíš prísť na pokraj vlastných síl. Najšťastnejší deň v mojom živote nastal vtedy, keď som zistil, že moje vlastné schopnosti, dobrota a morálka boli v Božích očiach nedostatočné. Nezveličujem, keď poviem, že môj plač sa zmenil na radosť a moje vzdychanie na spev. Šťastní sú tí, ktorí smútia pre svoju nedostatočnosť, pretože nájdu útechu v Božej dostatočnosti.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, skrze Ježiša Krista si mi daroval skutočný život. Moja duša ťa chváli.

Billy Graham Evangelistic Association