Pancier spravodlivosti - 2. jún - evs.sk

„Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti“ (Ef 6:14)

Povedzme, že svoju Bibliu si si tento týždeň čítal každý deň. Pamätal si na to, že sa máš modliť. Vystúpil si zo svojej komfortnej zóny, aby si ako veriaci urobil správnu vec. Duchovne sa cítiš celkom silný. Tešíš sa na to, kedy sa ďalší víkend ocitneš v kostole, pretože cítiš, že si si počínal celkom dobre.

Povedzme však, že ďalší víkend nebudeš taký pozorný. Zasiahne ťa pokušenie a ty padneš. Keď ideš do cirkvi, cítiš sa ako pokrytec, pretože si nedosiahol určitú úroveň.

Práve tu si ako veriaci zraniteľný, a práve do toho prichádza pancier viery. Apoštol Pavol napísal: „Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti.“ (Ef 6:14).

V Pavlových časoch pancier rímskeho vojaka ochraňoval životné orgány. Ak vojak nenosil svoj pancier, nepriateľ by ako na prvé zaútočil na tú oblasť, a tým by bol útok účinne zakončený.

Kresťanský pancier spravodlivosti znamená, že stojíme pred Bohom spravodliví. Ak vložíš svoju vieru v Ježiša Krista, si ospravedlnený. Znamená to, že Boh ti odpustil všetky hriechy a vložil Kristovu spravodlivosť na tvoj duchovný účet.

Keď zhrešíš, diabol ti povie: „Nie si hodný toho, aby si sa priblížil k Bohu. Nie si dosť dobrý na to, aby si išiel do cirkvi. Nemal by si sa opovážiť čítať svoju Bibliu.“ Ak si si však obliekol pancier spravodlivosti, môžeš mu odpovedať: „Áno, nezaslúžim si nič. Všetko som to však dostal ako dar a pred Bohom stojím spravodlivý.“

Preto je pancier spravodlivosti pre nás veriacich taký základný. Musíme ho mať oblečený v každom čase a rozumieť tomu, čo pre nás Boh vykonal.

https://www.harvest.org