Opasok pravdy - 31. máj - evs.sk

„Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti“ (Ef 6:14)

Keď apoštol Pavol napísal veriacim v Efeze: „Vezmite na seba celú výzbroj Božiu,“ hovoril o tom druhu výzbroje, ktorú by nosili rímski vojaci.

Pavol odkazoval na šesť častí výzbroje. Prvé tri: opasok, pancier a topánky si vojaci obliekali a skutočne nikdy neskladali. Ďalšie tri: štít, prilba a meč boli určené na konkrétne účely a spôsoby útoku.

Prvú časť výzbroje by sme mohli pomenovať funkčný opasok. Pavol ho nazýval „opasok pravdy“ (Ef 6:14). Rímsky vojak by nosil veľký opasok, na ktorom by mal celý svoj výstroj. K opasku bol pripojený pancier, a tiež meč a štít. Bola to kľúčová časť vojakovej výzbroje.

Opasok však nebol jej útočným článkom. Vojak nikdy na svojho nepriateľa nezaútočil svojím opaskom. Na útok mal lepšie zbrane. Opasok ale potreboval. Bol základom.

Pre veriaceho znamená opasok pravdy na začiatku to, že ak chceme zvíťaziť v duchovnom boji, ak chceme úspešne žiť ako kresťania, musíme byť pred Bohom pravdiví. Znamená to nežiť dvojitý život v pokrytectve, v dvoch svetoch.

V dnešnej cirkvi sa nachádzajú aj ľudia, ktorí žijú klamstvo. Majú rozohranú dobrú hru. Uvádzajú dobrú show, je to však predstavenie. Nie je to skutočné, pretože žijú dvojitý život. Robia veci, ktoré by robiť nemali.

Ak si si neobliekol opasok pravdy, na zvyšku výzbroje nebude záležať. Preto sa pred Bohom zaviažme žiť pravdivo.

https://www.harvest.org