Všetko, čo vyžaduje - 10. jún - evs.sk

„Ježiš jej riekol: Či som ti nepovedal: Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?“ (J 11:40)

Ak si mladý muž alebo žena, ktorý s niečím nesúhlasí, alebo sa nachádzaš v zúfalstve hotový pohádať sa, venuj mi svoju pozornosť. Moja odpoveď sa týka tvojich snov a časti tvojho make-upu, ktorý sa volá „viera“. Všetko, čo Boh od kohokoľvek vyžaduje pri podniknutí prvého kroku voči Nemu a voči úplnému sebanaplneniu, je viera − viera, ktorá v Jeho Slove učí, že Boh ťa miluje, že si od Neho bol kvôli hriechu odcudzený, že Ježiš Kristus zomrel na kríži pre teba, že keď sa osobne pred Bohom vzdáš a prijmeš Ho za svojho Pána a Spasiteľa, môže ťa zvnútra navonok zmeniť.

Modlitba dňa

Tvoje Slovo, Nebeský Otče, mi prináša skrze Ježiša Krista nádej a spásu − preráža mi cestu cez malomyseľnosť života a pripomína mi, že ma miluješ!

Billy Graham Evangelistic Association