Ľudská prirodzenosť - 11. apríl - evs.sk

„… kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený.“ (Pr 16:20)

V našej prirodzenosti je veľa toho, čo nás dokáže popliesť. Mnohí ľudia, ktorí čelia znepokojujúcej záhade svojej vlastnej existencie, sú duševne nevyrovnaní. Ich náklonnosť k hriechu a zlu ich zmätie. Chvejú a trasú sa pri pomyslení na svoju neschopnosť vyrovnať sa so svojím vlastným životom.

Kristus ti môže dať uspokojivé odpovede na otázky typu: „Kto som?“ „Prečo som sa narodil?“ „Čo tu robím?“ „Kam smerujem?“ Odpovede na všetky dôležité životné otázky môžeš dostať, keď vierou pristúpiš k Ježišovi Kristovi a prijmeš Ho ako svojho Pána.  Dovoľ mu byť tvojím Pilotom. On môže odstrániť obavy z tvojho života.

Modlitba dňa

Pane, zverujem Ti svoj život, aby si ho viedol. Vedomie, že ma budeš viesť po správnej ceste vo mne vzbudzuje radosť.

Billy Graham Evangelistic Association