Čo je to láska? - 12. jún - evs.sk

„Usilujte sa o lásku…“ (1K 14:1)

Čo je to láska? Ako si môžeme byť istí, že niekoho milujeme? Zamyslite sa nad niektorými aspektami, ktoré sú láske vlastné: Je Vaša láska trpezlivá? Ohľaduplná? Dokáže čakať na fyzické naplnenie v manželstve? Zrelí ľudia vravia, že trpezlivosť pravej lásky je nevyčerpateľná. Pravá láska sa nepresadzuje na úkor iných, neuplatňuje si svoje práva, nepožaduje výhody. Vždy najprv myslí na iných. Biblia to vysvetľuje slovami – nie je sebecká. Pravá láska nikdy o milovanom človeku nezmýšľa zle. Nikdy nie je podozrievavá, ale podporuje a inšpiruje. Pravá láska všetko znesie. Nič ju neoslabí, nič nemôže zničiť. Je skalou, kotvou a základom budúcnosti.

Tieto jednoduché kritériá sú zrkadlom, ktoré použili už milióny ľudí. Fyziológovia, psychiatri a manželskí poradcovia potvrdzujú ich platnosť. Prvýkrát ich takmer pred dvetisíc rokmi odporučil apoštol Pavol v trinástej kapitole Prvého listu Korintským. Táto kapitola poskytuje najlepšiu definíciu lásky, akú kedy svet poznal.

Modlitba dňa

Tvoja bezhraničná láska mi ukazuje limity mojej lásky, Pane Ježiši. Naplň ma svojím milujúcim Duchom.

Billy Graham Evangelistic Association