Pripravený sa na teba vrhnúť - 13. jún - evs.sk

„…hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť;  ale ty ho opanuj!“ (1M 4:7)

Peter Hathaway Capstick vo svojej knihe Death in the Long Grass hovorí pravdivý príbeh o levoch, ktoré napádali svojich lovcov. Tieto mačkovité šelmy prišli na chuť ľudskej krvi. V noci sa vkrádali do loveckých táborov, prekračovali spiacich mužov, vybrali si obeť a odtiahli ju preč. Jeden konkrétny lev zabil viac než sto mužov. Levy boli natoľko efektívne v tom, čo robili, že ich obete netušili, kedy znovu zaútočia.

Hriech je v našich životoch ako divoké zviera, pripravené zaútočiť. Kain bol, napríklad, nahnevaný, že jeho obetu Hospodin neprijal, zatiaľ čo obetu jeho brata áno. Boh ho varoval nasledovnými slovami: „Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti;  ak však nebudeš dobre robiť,  hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť;  ale ty ho opanuj!“ (1M 4:7)

Boh v podstate vravel: „Radšej by si mal dostať hriech pod kontrolu, Kain, lebo inak bude mať hriech pod kontrolou teba.“ Očividne sa v tom do toho momentu Kainovi nedarilo. Nakoniec sa poddal hriechu a zabil svojho brata.

Hriech rovnako striehne aj pred našimi dverami. Zlo hľadá v našich životoch zraniteľné miesta. Hľadá naše slabosti. Hľadá spôsoby, ako nás zraziť k zemi.

Preto nás Biblia varuje, aby sme nedávali miesto diablovi. List Efezským nám v 4:26-27 vraví: „Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi.“ S diablom dohody neuzatváraš; od diabla si držíš odstup.

Nepodceňuj diabla. Nevytváraj vo svojom živote základňu pre hriech.

https://www.harvest.org