Spájaj - 14. máj - evs.sk

„Daj pozor na seba a na učenie.  V tom zotrvávaj,…“ (1 Tim 4:16)

V hľadaní spôsobov ako preklenúť generačný rozdiel niet pochýb o tom, že my ako rodičia budeme musieť konať to, čo kážeme, a to stále viac a viac, aby sme svoje správanie zosúladili s naším kódexom viery.

Žiadna matka nemôže od svojej dcéry požadovať, aby nespávala s kadekým, keď ona sama flirtuje a príležitostne sa spreneveruje svojmu morálnemu správaniu. Žiaden otec, ktorý sa zmieta medzi ťažkým sociálnym pitím a príležitostným pitím na pokraji alkoholizmu a ktorý nedokáže ráno predtým, než si zapáli cigaretu, povedať ani jedno pekné slovo, nemôže na svojho syna ustavične kričať, aby prestal s marihuanou, pretože je to cesta, ktorá často vedie k ťažkým drogám.

Ak má mladšia generácia preukazovať úctu staršej či dokonca ju počúvať, dôslednosť, stálosť a svedomitosť, ktorá nevybočuje z normálu a udržiava kresťanský charakter, musia byť pri nej nevyhnutnosťou.

Modlitba dňa

Oči mladšej generácie vidia moje nepodarené správanie, Pane. Pomôž mi byť dobrým príkladom − takým, ktorý ju pritiahne k Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association