Je čas brániť sa - 15. máj - evs.sk

„Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“ (Ef 6:10-11)

Cirkev je pod útokom, ako ešte nikdy predtým. Je pod útokom vo svete a takisto v našej vlastnej krajine. Ľudia sa kresťanom neodkladne vysmievajú, prehliadajú ich a zavrhujú ako šialencov. Islamskí teroristi a komunisti v zámorí mučia našich bratov a sestry. Stačí to na to, aby boli kresťania úplne odradení.

Mám pre vás dnes dobré správy: napokon zvíťazíme. Z času na čas môžeme prehrať bitku, no vojnu vyhráme. Ježiš o svojej cirkvi povedal nasledovné: „… postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ (Mt 16:18) Vojenská taktika, ktorú používali staroveké armády, predstavovala prelomenie brány nepriateľovej pevnosti, a to tak, že do nej udierali baranidlom. Keď sa raz dostali dovnútra pevnosti, opozičnú armádu zničili. Ježiš podobne vravel, že satan a jeho vojenské zložky nevydržia, alebo nedokážu zabrániť postupujúcemu pochodu kresťanskej viery. Evanjelium vyhrá a Božie kráľovstvo zvíťazí.

Nevysvetľuj si to zle. Nehovorím o militantnom kresťanstve, pri ktorom ľudí nútime k obráteniu. Hovorím o milujúcich nasledovníkoch Ježiša Krista, ktorí hľadajú spôsob, ako presvedčiť ostatných, aby sa odvrátili od svojho hriechu, aby uverili a aby im Boh odpustil. Hovorím o čase, keď Kristus príde znova na túto zem a ustanoví svoje kráľovstvo ako Kráľ kráľov a Pán pánov.

Pociťujem, že v určitých smeroch je súčasná cirkev spiacim obrom. Diabol našej krajine vyhlásil vojnu. Vyhlásil vojnu našej kultúre, mladým ľuďom a cirkvi. Zdá sa, akoby si cirkev kolektívne nadlho zdriemla. Je načase, aby sme si obliekli Božiu výzbroj. Je čas brániť sa.

https://www.harvest.org