Budeš postupovať alebo ustupovať? - 13. máj - evs.sk

„Buďte rozvážni, bdejte!  Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral.“ (1Pt 5:8)

Niektorí kresťania sú prekvapení pri zistení, že život nasledovníka Ježiša Krista nie je ihriskom, ale skôr skutočným bojiskom. Je zaujímavé, že pri viac ako jednej príležitosti Biblia prirovnáva kresťanský život ku konfliktu na bojovom poli.

V tomto mimoriadnom boji si nemôžeš vybrať či budeš pacifistom, alebo či zomrieš na bojovom poli.  Musíš sa postaviť a bojovať. V deň, keď si odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, keď ti otvoril svoj duchovný zrak a obrátil si sa „… od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu…“ (Sk 26:18) proti tebe diabol vyhlásil vojnu.

Diabol ťa mal, kde ťa chcel predtým. Bol s tým celkom spokojný. Ty si však nebol. Ani ja som nebol. Práve preto sme sa obrátili ku Kristovi. Keď Biblia hovorí o satanovi, vraví, že „… boh tohto sveta zatemnil myseľ neveriacich…“ (pozri 2K 4:4) Písmo nám pripomína, že sme boli zotročení diablom plniť jeho vôľu (pozri 2Tim 2:26). Boli sme chorí a unavení z okrádania diablom, preto sme svoju vieru vložili v Krista.

Diabla to neteší, a preto urobí všetko čo môže, aby si zakopol a aby ťa na bojisku porazil. Hovorí sa, že rozhovor urobil z našich sŕdc bojisko. Ktokoľvek, kto sa rozhodne byť na strane Ježiša Krista, bude čeliť tvrdej opozícii satana a jeho nasledovníkov.

Otázkou nie je, či budeme v duchovnej vojne. Otázkou je, či v duchovnej vojne vyhráme alebo prehráme. Budeme postupovať alebo ustupovať? Získame územie alebo ho stratíme? Neexistujú iné možnosti.

https://www.harvest.org