Rozkazy pre kresťana - 16. jún - evs.sk

„A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.“ (Jk 4:17)

Štatistika nám prezrádza, že 95 % kresťanov nikdy nikoho neviedlo ku Kristovi. Nemusí to tak ostať. Problémom je, že väčšina kresťanov vníma Veľké poverenie ako Veľký návrh. Pre zvyšok je Veľké poverenie Veľká vec.

Kto je povolaný ísť do celého sveta a kázať evanjelium? Sme to my. V Evanjeliu podľa Matúša 28:19-20 Ježiš vyhlásil: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal…“

V Evanjeliu podľa Marka Ježiš prikázal nasledovné: „Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16:15) Z týchto veršov vyplýva, že každý kresťan je povolaný ísť do sveta a hlásať dobré správy o Ježišovi Kristovi a podľa svojich najlepších schopností viesť ľudí ku Kristovi.

Verím, že pre kresťanov v skutočnosti môže byť hriech neísť do celého sveta a nekázať evanjelium. Existuje spáchaný hriech, čo znamená, že robíš niečo, čo by si robiť nemal, ale takisto je tu aj hriech nečinnosti, čo znamená, že nerobíš niečo čo by si robiť mal.

List Jakuba nás učí: „A tak: kto vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.“ (Jk 4:17)

Ako kresťania máme evanjelium. Máme pre ľudí cestu, ktorá môže zmeniť ich večnú adresu z pekla na nebo. A predsa mnohí z nás nevystúpia zo svojej komfortnej zóny. Nechceme ísť a hovoriť o Ježišovi niekomu, kto o Ňom nikdy nepočul. Potrebujeme prekonať našu neochotu, pretože Kristus nás poveril kázaním evanjelia.

https://www.harvest.org