Tisíc úzkostí - 17. jún - evs.sk

„Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.“ (Ž 34:4)

Človek bol odnepamäti sužovaný starosťami a náročné požiadavky moderného života tento problém len zhoršujú. Ježiš zanechal ľudstvu neustále platný odkaz: „Nebuďte ustarostení o zajtrajší deň…ale hľadajte najprv  kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:33-34) Mnohí z vás sú plní strachu a úzkostí. Prineste to všetko vo viere pred Ježiša Krista. On poskytne vašej duši a mysli pokoj.

Modlitba dňa

Vedomie toho, že ma počuješ, keď sa s tebou rozprávam, Pane, mi prináša pokoj uprostred akejkoľvek búrky.

Billy Graham Evangelistic Association