Boží obraz lásky - 17. február - evs.sk

„Napodobňujte teda Boha ako milované deti.“ (Ef 5:1)

Len málo vecí v živote nám dokáže priniesť toľko potešenia a bolesti ako naše rodiny. Keď veci v rodine fungujú dobre, je to skvelé. A keď veci nejdú až tak dobre, je to ťažké.

Rodičia majú rozpory s deťmi. Deti majú rozpory s rodičmi. Manželia majú rozpory s manželkami a manželky zase s manželmi.

Zaujímavé je, že Biblia nás učí, že jedným zo znakov posledných časov bude nedostatok úcty k rodičom: „Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní“ (2Tim 3:2).

Rodina je komplikovaná, no nezabúdajme na to, že rodinu ustanovil Boh. V Prvej knihe Mojžišovej vidíme, ako Boh spojil Adama a Evu. On začal s rodinou. Je len jeden obraz, ktorý Boh daroval stratenému svetu, aby ukázal svoju lásku cirkvi a lásku cirkvi k nemu. Tým obrazom je manželstvo. Biblia nabáda: „Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: ženy svojim mužom ako Pánovi,… Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu“ (Ef 5:21-22; 25).

V skutočnosti Boh vraví: „Pozri sa na tento kresťanský pár. Vidíš, ako manžel miluje svoju manželku? Takto milujem ja cirkev. Vidíš, ako táto manželka miluje svojho manžela? Takto miluje moja cirkev mňa.“

Keď sa kresťanská rodina začne rozpadať, keď sa kresťania začnú rozvádzať, je to devastujúce v mnohých smeroch pre svedectvo veriacich v danej komunite. Možnože to je dôvod, prečo diabol nenávidí rodinu a v podstate jej vyhlásil vojnu.

Hovorí sa, že rodina dokáže prežiť bez národa, ale národ nedokáže prežiť bez rodiny.

https://www.harvest.org