fbpx
Prečo prišiel Ježiš?
Prečo prišiel Ježiš? – I
(biblické miništúdium)
 
Ako by ste odpovedali na túto otázku? Mňa pri čítaní Biblie zaujalo, že sú miesta v evanjeliách, kde Pán Ježiš  o tom priamo rôznym spôsobom hovorí. Nižšie je niekoľko Ježišových výpovedí z evanjelií, kde hovorí o svojom poslaní.
 
Mt 5:17;   Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť; 
Ježiš neprišiel ako náboženský revolucionár, ale prišiel vo svojom živote naplniť to, čo predpovedali o Mesiášovi proroci. Neprišiel ani zrušiť Boží zákon, ale prišiel na svojom živote naplniť jeho význam. Tiež platí, že On ako jediný z ľudí tento zákon nikdy neporušil, ale ho dokonale plnil. 
 
Mt 9:12-13 Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí… lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.  Toto bola Ježišova reakcia na to, keď farizeji vyčítali Jeho učeníkom, prečo sa Ježiš stýka s „colníkmi a hriešnikmi“ (= tí, čo zradili národné i morálne ideály židovstva). Hoci Ježiš uzdravoval, tu nemyslí na telesné zdravie, ale na zdravie duchovné. Ježiš vidí sám seba ako Lekára, ktorý prichádza k tým, čo majú chorú dušu. Paradoxne, tí, ktorí očakávali, že ich Mesiáš pochváli a že budú privilegovaní (t. j. tí, čo sa považovali za správnych), o tých nemá Ježiš záujem. On má záujem práve o tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, morálne, sociálne i duchovne. 
 
Mt 10:34-35;  (por. Lk 12:51-53) Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestou so svokrou.  
Fúúha, toto sú tvrdé slová. Ale hovoria o tom, aké dôsledky do života ľudí prinesie ich rozhodnutie nasledovať Ježiša. Ježišovi nasledovníci aj dnes v mnohých krajinách čelia prenasledovaniu pre svoju vieru v Ježiša, a to dokonca aj od svojich najbližších. Treba si uvedomiť, že nasledovať Ježiša ako svojho Pána môže mať zásadné dôsledky pre naše vzťahy s druhými ľuďmi. Niektorí sa môžu od nás kvôli tomu aj odvrátiť. 
 
Mt 15:24   (Ježiš) odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského.  
Ježiš si bol vedomý, že počas svojho pozemského pôsobenia mal ísť k židom. Jeho služba k pohanom bola minimálna. Až neskôr vyslal učeníkov k všetkým národom. (por. Mt 28:19-20, Sk 1:8) Izrael vyznával vieru v pravého Boha. Izrael mal proroctvá o Mesiášovi. Izrael mal byť „svetlom národov“ (por. Iz 42:6; Iz 49:6; a Iz 51:4) a skrze Izrael sa malo poznanie o Bohu rozšíriť medzi všetkých ľudí (napr. Zach 8:22; Jer 16:19; Iz 60:3; Ž 86:9). 
 
Mt 20:28 (Mk 10:45)  Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. 
1. Ježiš prišiel ako služobník. 2. Prišiel, aby sa obetoval za druhých. Tu jasne naznačuje svoje obetné vykupiteľské dielo. 
 
Mk 1:38  Ale On im riekol: Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel. 
Ježiš prišiel, aby zvestoval Božie kráľovstvo. A to na mnohých miestach (Izraela). 
 
Lk 19:10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. 
Ježiš prišiel hľadať a zachrániť stratených, duchovne mŕtvych ľudí, tých, ktorých ostatní už odpísali. 
 
Ak chcete prečítať uvedené Ježišove výpovede v širšom kontexte, choďte myškou na biblický odkaz a po kliknutí sa vám otvorí na novej karte príslušná kapitola. 
 
Toto nie je vyčerpávajúci zoznam. V ďalšom blogu sa budeme venovať textom z Evanjelia podľa Jána. 
Ak poznáte nejaký ďalší text, kde Pán Ježiš hovorí o svojom poslaní, kľudne mi napíšte na ondrej@evs.sk. Rád tu vaše postrehy doplním. Alebo môžeme diskutovať na Facebooku EVS, kde je tento článok zdieľaný. 
 
 
Zverejnené: 17. februára 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed