Bezhraničný Boh - 18. apríl - evs.sk

„Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou…“ (Sof 3:17)

Milióny ľudí vo svete by mohli prísť na pláž a načiahnuť ruky, aby ich naplnila morská voda. Každý by si mohol načrieť toľko, koľko chce a potrebuje − a oceán by stále ostal nezmenený. Jeho moc a sila by bola rovnaká a život v jeho nepreniknuteľných hlbinách by pokračoval nepozmenený napriek tomu, že naplnil potreby každučkého človeka stojaceho s natiahnutými rukami pozdĺž jeho pobrežia.

Rovnako je to s Bohom. V jednom momente dokáže byť všade, venovať pozornosť modlitbám všetkých, ktorí volajú v mene Ježiša Krista; konať mocné zázraky, ktoré udržujú hviezdy na svojom mieste; umožniť rastlinám klíčiť zo zeme a rybám plávať v mori. Boh nemá obmedzenia. Jeho múdrosť, sila, láska a milosť sú bezhraničné.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, aké slávne sú moje myšlienky o Tebe, pretože si všadeprítomný, milujúci a záleží Ti na najnepatrnejších detailoch našich životov!

Billy Graham Evangelistic Association