Nezlomný - 2. máj - evs.sk

„… Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“

(Joz 24:15)

Základnou jednotkou každej spoločnosti je domov. Ak sa domov začne rúcať, spoločnosť je na ceste k rozpadu. Tisíce domovov sú takmer v troskách. Mnohé páry sa obávajú, že ich domov sa jedného dňa rozpadne. Existuje jedna skvelá poistka, ktorú si môžeš vziať, aby si si zabezpečil jednotu a šťastie svojho domova. Je to jednoduché: Urob Krista centrom svojho domova.

Domov je ako slnečná sústava. Stred, obrovské Slnko, drží slnečnú sústavu pokope. Ak by tam Slnko nebolo, slnečná sústava by sa rozletela na kúsky. Pokiaľ Boží Syn nie je centrom tvojho domova, tiež sa môže rozletieť na kúsky.

Modlitba dňa

Aké jednoduché je odsunúť Ťa nabok, Pane, a len povrchne si pamätať Tvoje požehnania. Nech Ťa vždy máme uprostred všetkého, čo v našich domovoch robíme.

Billy Graham Evangelistic Association