Stoj pevne - 20. máj - evs.sk

„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (Ef 6:12)

Nebolo by skvelé, keby si dal diabol na nejaký čas pauzu? Predstav si, že by sme sa dozvedeli, že si berie v auguste voľno. Smutné na tom je, že by sme sa vždy vedeli dostať do problémov.

Satan si však neberie mesačné voľno. Neberie si voľno ani na jeden deň, hodinu, dokonca ani na päť minút. Je vždy v službe a hľadá životy, ktoré môže zničiť. Presne preto musíme byť vždy ostražití a mať na sebe Božiu výzbroj. List Efezským nás v 6:11 nabáda: „Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.“

Fráza „oblečte sa“ znamená urobiť to raz a navždy. Hovorí o stálosti. Celá Božia výzbroj nie je niečo, čo si obliekame a vyzliekame každý deň. Je to niečo, čo si nasadzujeme natrvalo. Božiu výzbroj máme na sebe počas celého svojho života. Pokušenia a útoky neprestanú, kým nebudeme v nebi.

Na rozdiel od Boha, satan dokáže byť v jednom čase len na jednom mieste. Boh je vševedúci, vševediaci a všadeprítomný. Hoci diabol je mocnejší než akýkoľvek človek, ani zďaleka sa nemôže rovnať Bohu. Satan dokáže byť v jednom čase len na jednom mieste. Je limitovaný svojím poznaním. Jeho sila je obmedzená. Preto keď si pokúšaný, je to pravdepodobne jeden zo satanových démonov, ktorý za neho robí špinavú prácu a pokúša ťa. Tomu čelíme, keď sa stretávame s „úkladmi diabla“, o ktorých písal apoštol Pavol.

S diablom sme v konflikte života a smrti. Preto vedz, že je to duchovný boj, ktorý musíš vybojovať duchovnými zbraňami.

https://www.harvest.org