Vďakyvzdanie so zmyslom - 21. máj - evs.sk

„Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. “

(Ž 34:18)

Mnohí kresťania majú na verejnosti zvyk skloniť hlavu a poďakovať za jedlo, ktoré pred nich bolo položené. Veľa čašníkov a čašníčok sa mi priznalo, že to bolo prvýkrát, čo niekoho videli skloniť hlavu v ich reštaurácii.

Milióny ľudí sa nikdy nezastavia, aby Bohu vzdali vďaku za poskytnuté jedlo. Len v niekoľkých domácnostiach sa ľudia pred jedlom alebo v akejkoľvek inej časti dňa na chvíľu zastavia, aby sa Bohu poďakovali. Dokonca aj počas Štedrovečernej večere sa iba menšina rodín zastaví a poďakuje za to všetko Bohu.

Vďakyvzdanie je rozpoznanie dlhu, ktorý nedokážeme splatiť. Bohu ďakujeme bez ohľadu na to, či mu to oplatiť späť dokážeme alebo nie. Ak je vďakyvzdanie naplnené svojím pravým zmyslom, a nie je to len formálne „ďakujem“, predstavuje uznanie závislosti.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, viem, že bez Teba nemôžem robiť nič, čo by malo trvalú hodnotu. Pomôž mi vzdať sa samého seba a dovoliť Ti prevziať opraty môjho života.

Billy Graham Evangelistic Association