Prejav viery - 21. jún - evs.sk

„… máme dôveru v Boha“ (1J 3:21)

Biblia učí, že viera sa prejavuje troma spôsobmi. V doktríne – teda v tom, čomu veríš. V uctievaní − tvojom spojení s Bohom a spoločenstvom kresťanov. A prejavuje sa aj v morálke − v spôsobe, akým žiješ a ako sa správaš. Biblia tiež učí, že viera nekončí pri vďačnosti Kristovi za spasenie. Viera pokračuje, rozvíja sa a rastie. Na začiatku môže byť slabá, ale postupne sa rozvíja a stáva sa silnejšou čítaním Biblie, modlitbou, zapojením sa do zboru. Takto môžeme stále viac vnímať vo svojom živote Božiu vernosť. Stále viac sa potom učíme spoliehať na Krista v každej potrebe, okolnosti a skúške.

Modlitba dňa

Tvoje Slovo učí ako veľmi túžiš, aby som sa spoliehal na Tvoju lásku a silu. Chválim Tvoje meno, môj Pán a Spasiteľ.

 

Billy Graham Evangelistic Association