Trón milosti - 22. jún - evs.sk

„Pristupujme s dôverou ku trónu milosti…“ (Žid 4:16)

Modlitba je jednoducho vzájomný rozhovor medzi nami a Bohom. Tisíce ľudí sa modlia len vtedy,  keď sú vo veľkom strese, v nebezpečenstve, premožení neistotou. Bol som sa v lietadle, ktorému  sa pokazil motor – a ľudia sa vtedy začali modliť. Rozprával som sa s vojakmi, ktorí mi prezradili, že sa prvý raz modlili, keď sa ocitli uprostred boja. Zdá sa, že človek má v sebe inštinkt modliť sa v čase problémov. Vieme, že vo vypätých chvíľach „nie je nikto ateistom,“ avšak kresťanstvo, ktoré nemá dosah na každodenný život, nikdy nezmení svet. Modlime sa, využívajme silu modlitby. V modlitbe sme silnejší ako pod ochranou najsilnejších zbraní. Národ je mocnejší keď sa spojí v úprimnej modlitbe ako keď investuje do zbrojenia. Odpovede na všetky naše problémy môžeme dosiahnuť kontaktom so všemohúcim Bohom.

Modlitba dňa

Môj čas strávený s Tebou v modlitbe, drahý Pane, je hlavnou udalosťou môjho dňa. Poznanie, že Ty čakáš na toto stretnutie ma pokoruje. A predsa vravíš, že môžem prichádzať v odvahe a s dôverou − práve teraz to robím vo vedomí, že ma počuješ.

Billy Graham Evangelistic Association