Čistý srdcom - 22. február - evs.sk

„Ten, kto chodí v spravodlivosti… ten bude bývať na výšinách…“ (Iz 33:15,16)

Správať sa čisto takisto zahŕňa úprimnosť a čestnosť v správaní voči svojim blížnym. Kresťana by v jeho susedstve či na pracovisku mali poznať ako úprimného človeka, ako človeka, ktorému sa dá dôverovať. Ježiš vyhlásil: „Blahoslavení čistého srdca.“ Chceš byť šťastný? V poriadku, aplikuj toto blahoslavenstvo na svoje srdce. Osvoj si ho.

Čistí srdcom sú iba tí, ktorí poznajú, čo znamená byť nanajvýš šťastný. Ich srdcia sú pred Bohom čisté a výsledkom toho je, že sú čisté aj pred blížnymi. Sú šťastní, pretože v Bohu majú svoje všetko, a tak ľuďom nezávidia ich pozemský majetok. Sú šťastní, pretože nezávidia uznanie iných ľudí. Pretože nie sú nikoho nepriateľmi, žiadneho človeka za nepriateľa nepovažujú. Výsledkom je pokoj s Bohom a so svetom.

Modlitba dňa

Odpusť mi, Pane, moje srdce má ďaleko k čistému. Vyznávam Ti všetky moje najvnútornejšie myšlienky.

Billy Graham Evangelistic Association