Ochotný staviť večnosť? - 23. jún - evs.sk

„ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi.“ (1K 15:22)

Existuje mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že zomreli a zažili posmrtný život, presnejšie nebo. Zvyčajne opisujú prekrásne, jasné svetlo a ako pociťovali ohromný pokoj.

Ľudí to do istej miery upokojuje, najmä neveriacich. Prináša im to nádej, že na druhej strane bude všetko v poriadku. Ale sú na to ochotní staviť večnosť?

Koncept neba pochádza z Biblie. V skutočnosti by sme bez Biblie ani slovo nebo nepoznali. Jediným spoľahlivým zdrojom informácií o posmrtnom živote je Biblia, ktorá nám v dostatočnej miere vraví, čo bude na druhej strane. Verím v nebo, pretože Boh povedal, že existuje.

Nebo je miesto, kde prebýva Boh. A ak si kresťan, vďaka Ježišovmu vzkrieseniu stráviš svoj posmrtný život v nebi. Nebo však nie je automatická destinácia pre každého človeka; je to destinácia pre človeka, ktorý vložil svoju vieru v Krista.

Ak si kresťan, pôjdeš po smrti priamo do neba. Apoštol Pavol vyhlásil, že  „…radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom.“ (2K 5:8) Keď zomiera kresťan, deje sa nasledovné: jeho duch ide priamo do Božej prítomnosti. Ako nám vraví 1K 15:21-22: „Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie; ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi.“

Vašich milovaných, ktorí zomreli vo viere, čaká telesné vzkriesenie. Rovnako čaká aj teba. Ježiš na kríži porazil smrť.

https://www.harvest.org