Božie tajomstvá - 23. apríl - evs.sk

„… aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.“ (1K 2:5)

Slovo „tajomstvo“ je v Biblii použité mnohokrát. Niektorým tajomstvám minulosti prišla veda na koreň. Ostatné ľudstvo vždy vyvádzajú z miery. Tento fakt ostáva: Všetka zozbieraná múdrosť vekov je len škrabancom na povrchu ľudského hľadania vedomostí o vesmíre. Boh si z veľkej časti uchováva svoje tajomstvá a človek, ktorý stojí na svojich intelektuálnych špičkách dokáže pochopiť len malý zlomok Božieho konania.

Táto neschopnosť plne pochopiť Božie tajomstvá v nijakom smere neobmedzuje kresťanskú vieru. Práve naopak, našu vieru posilňuje. Nerozumieme spletitému vzorcu hviezd na ich dráhach, ale vieme, že ten, ktorý ich utvoril, tomu rozumie, a práve tak isto ako riadi ich, monitoruje aj bezpečnú cestu pre nás. V Biblii je „tajomstvo“ predtým skrytá pravda, ktorá sa teraz božsky zjavuje, ale v ktorej nadprirodzený prvok ostáva napriek zjaveniu neznámy.

Modlitba dňa

Práve tak ako si v minulosti viedol všetkých, ktorí ťa milovali, viem, že aj môj život láskyplne smeruješ. Moja viera je malá, Bože, ale Ty si mojou silou.

Billy Graham Evangelistic Association