Slovo sa stalo telom - 24. jún - evs.sk

„A to Slovo stalo sa telom… (bolo) plné milosti a pravdy.“ (J 1:14)

Na obale Biblií býva napísané: „Svätá Biblia.“ Viete, prečo je Biblia svätá? Prečo by sa mala volať svätá, keď v nej nachádzame tak veľa žiadostivosti, nenávisti, chamtivosti a vojen? Je to preto, lebo Biblia nám hovorí pravdu. Hovorí pravdu o Bohu, o človeku a o diablovi. Biblia učí, že zamieňame Božiu pravdu za diablovu lož napríklad o sexe, drogách, alkohole a náboženskom pokrytectve. Ježiš Kristus je základná a konečná pravda. Navyše, On hovoril pravdivo. Ježiš prehlásil, že On sám je pravda a že pravda nás vyslobodí.

Modlitba dňa

Všemohúci Bože, ďakujem Ti za pravdu, ktorú si mi dal skrze svojho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association