Hľadáš pokoj? - 29. február - evs.sk

„Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa.“ (Iz 26:3)

Hľadáš pokoj? Túžiš po ňom? Myslel si si, že ho nájdeš, keď zarobíš veľa peňazí, no nenašiel si ho. Myslel si si, že ho nájdeš, keď nadobudneš a nahromadíš veľa vedomostí, preto si získal všetky tituly, ktoré si mohol, ale hľadaný pokoj si nenašiel.

Preskúmal si všetky svetové náboženstva, no nenašiel si ho. Vyskúšal si už tisíce spôsobov v snahe nájsť pokoj, no nenašiel si ho. Keď vo viere prídeš ku Kristovi, dá ti Ducha Svätého, ktorý tvorí ovocie a dáva ti pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum.

Modlitba dňa

Tvoja prítomnosť napĺňa moju myseľ pokojom, Pane, a  robí zreteľným to, čo potrebujem − Teba, môj Nebeský Otec.

Billy Graham Evangelistic Association