Veda a náboženstvo - 29. január - evs.sk

„Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.“ (Dan 2:22)

Skutočnosť je taká, že veda a viera sa navzájom dopĺňajú, a medzi skutočnou vedou a náboženstvom nie je žiaden konflikt. Spolu dávajú najlepší základ pre zdravú vieru a odvahu pre každodenný život. Keď Galileo, otec modernej vedy, objavil, že Zem sa točí okolo Slnka, namiesto predstavy, že Slnko obieha okolo Zeme, určití náboženskí vodcovia boli závažne rozrušení, pretože sa držali inej teórie. Napokon sa s tým zmierili.

Od toho dňa sme šťastne prišli na to, že skutočná veda je zlučiteľná s hlbokou náboženskou vierou. Kresťanstvo preto môžeme označiť termínom – nadvedecké. Za vedou sa nachádzajú hlavné cesty, ktoré vedú k pravde. Ježiš Kristus bol učiteľom duchovných právd, a tieto pravdy nám odovzdáva, keď s Ním máme fungujúci vzťah.

Modlitba dňa

Ďakujem, Otec, za zjavenie Tvojej lásky, keď si dal svojho milovaného Syna, aby za mňa zomrel. Tento Boží zázrak nikdy žiadna veda neobjaví ani neprekoná!

Billy Graham Evangelistic Association