Víťazstvo nad pokušením - 29. máj - evs.sk

„Komu vy niečo odpustíte, tomu aj ja, lebo aj ja, ak som odpustil niečo, odpustil som kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal satan; veď dobre poznáme jeho úmysly.“ (2K 2:10-11)

Už sa ti niekedy stalo, že si bol ako kresťan plný života, vodilo sa ti dobre, keď tu zrazu ťa zasiahli veľké duchovné útoky? Zistil si, že čelíš všetkému od utrpenia, cez pochybnosti, až po ťažké pokušenia.

Zamýšľaš sa nad tým, čo sa deje, a bol by si najradšej, keby to všetko prestalo. Najradšej by si si našiel malú líščiu noru a zaliezol do nej. Volá sa to duchovný boj, a ty sa nachádzaš uprostred neho.

Ako kresťania potrebujeme porozumieť tomu, že v duchovnom boji budeme buď postupovať, alebo ustupovať. Ak sme skutoční nasledovníci Ježiša Krista, potom budeme čeliť duchovnému boju.

Máme nepriateľa, diabla, ktorý podniká útoky v relatívne predvídateľných vzorcoch. Možno ťa prekvapí vedomie, že satan používa rovnakú taktiku rok čo rok, dekádu za dekádou, generáciu za generáciou a storočie za storočím. Svoj postup skutočne nezmenil.

Victor Hugo, autor Bedárov, povedal: „Dobrý generál musí preniknúť do mysle svojho nepriateľa.“ Naším nepriateľom je diabol a Biblia vraví, že potrebujeme poznať jeho stratégie a lži. Potrebujeme vedieť, čo si myslí a ako bude postupovať.

Diabol je veľmi prefíkaný, pretože najprv nás zasiahne šípom a potom nás obviňuje, že sme sa nechali zasiahnuť. Byť pokúšaný nie je hriechom. Hriech pokušenia nespočíva v lákadle, ale v zlákaní. Ak pokušenie odmietaš, úspešne prechádzaš testom. Ako raz niekto povedal: „Nemôžem zastaviť vtáka lietať nad mojou hlavou, ale môžem mu zabrániť v tom, aby si postavil hniezdo v mojich vlasoch.“

Pokušenie potrebujeme odmietať. Nedokážeme ho zastaviť, aby nepreniklo do našich myslí, ale nemusíme ho tam pozývať.

https://www.harvest.org