Čo sa deje, keď milujeme Boha úplne - 3. február - evs.sk

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ (Mk 12:30)

Ak si skutočný nasledovník Ježiša Krista, a žiješ tak, ako by si mal, v tvojom živote sa vyskytnú určití ľudia, ktorí ťa len kvôli tomu nebudú mať radi. Nie je to preto, že si nepríjemný alebo útočný; je to jednoducho preto, lebo si Jeho nasledovník. Keď niekde prídeš, vyrušuješ ľudí svojou prítomnosťou. Nech ťa to nezraňuje. Musíš pochopiť, že je to nevyhnutné.

Ak žiješ podľa Božej vôle, niektorých ľudí to bude hnevať. Potrebuješ to vedieť. Ježiš vyhlásil: „Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom.“ (L 6:26) Takisto povedal: „Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán.  Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás;…“ (J 15:20).

Si ochotný vyčnievať z davu? Ak zažiješ nejaký stupeň prenasledovania, je to skutočný ukazovateľ toho, že si naozaj kresťanom. Sú len dve možnosti: buď budeš v súlade s Bohom a nezhode s ľuďmi, alebo budeš v súlade s ľuďmi, ale v rozpore s Bohom.

Zváž však nasledovné: Ak skutočne miluješ Boha z celého srdca, duše, mysle a sily, budeš mať väčšiu lásku k ostatným ľuďom. Budeš schopný milovať ľudí, ktorí ťa nahnevali. Ježiš nám vraví, aby sme Ho milovali viac než kohokoľvek alebo čokoľvek iné a výsledok toho bude, že budeš mať viac lásky pre ľudí, než si mal predtým.

Jednou z unikátnych vlastností kresťanského života je, že Boh ti dáva nadprirodzenú schopnosť milovať nepríjemných ľudí.

Miluj Boha viac než kohokoľvek alebo čokoľvek iné.

https://www.harvest.org