Satan pracuje - 3. jún - evs.sk

„V Ňom máme vykúpenie… odpustenie hriechov“ (Ef 1:7)

Satan v našom svete pracuje. Biblia je moja autorita. Satan existuje a má kontrolu nad tisíckami mladých ľudí, ktorých srdcia si Ježiš Kristus nikdy nezískal. Má tisíce agentov, ktorí píšu pornografickú literatúru a produkujú sexuálne filmy, ktoré znečisťujú mladé mysle. Na vysokých postoch má intelektuálov, ktorí učia hedonistickú a liberálnu filozofiu.

Som v každodennom kontakte so zmätenými ľuďmi, ktorých prichytilo utrpenie ich vlastnej nepripravenosti. Intelektuáli, ktorých zlákala falošná veda a bohatí ľudia, ktorých zviera neistota. Nemajú záväzok voči žiadnemu cieľu. Chýba im kotva ich skutočného ja. A ja túžim po tom, aby som každého jedného z nich mohol zobrať za ruku a priviesť do prítomnosti Toho, ktorý povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie.“

Modlitba dňa

Tak veľa ľudí žije bez Teba, Pane! Použi ma, aby som viedol ostatných z deštruktívnej cesty na tú, ktorá im prinesie uspokojenie, ktoré dokážeš dať len Ty.

Billy Graham Evangelistic Association