Tvoji priatelia a tvoja budúcnosť - 4. jún - evs.sk

„Pred chúťkami mladosti utekaj;  ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj  s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“ (2Tim 2:22)

S akými ľuďmi tráviš svoj voľný čas? Sú to zbožní ľudia? Alebo sa v prítomnosti zbožných ľudí cítiš nepríjemne? Stretával by si sa radšej s ľuďmi, ktorí Boha nepoznajú? Ukáž mi svojich priateľov, a ja ti ukážem tvoju budúcnosť.

Biblia nás upozorňuje: „Pred chúťkami mladosti utekaj;  ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj  s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“ (2Tim 2:22) Inými slovami, stretávaj sa so zbožnými ľuďmi, ktorí robia zbožné veci.

Ak vieš niečo o spravodlivosti Ježiša Krista a o tom, čo pre teba urobil, malo by to spôsobiť, že budeš chcieť žiť zbožný život. Malo by to spôsobiť, že budeš chcieť robiť spravodlivé veci, pretože si bol ospravedlnený.

Ak si zhrešil, vtedy utekáš a nekráčaš v ústrety pomoci Božieho Slova a Božích ľudí. Satan sa bude vždy snažiť udržať ťa od kríža ďaleko. Duch Svätý ťa zase ku krížu bude vždy tiahnuť.

K Bohu môžeš pristúpiť kedykoľvek. Nie pre svoju vlastnú dobrotu, ale kvôli obete, ktorú za teba Ježiš priniesol. Ak si zhrešil, vtedy otváraš Bibliu a čítaš ju, modlíš sa a prosíš Boha o odpustenie svojho hriechu.

Neznamená to, že môžeme robiť všetko, čo chceme. Ak si povieš: „Pred Kristom som spravodlivý, takže môžem ísť von a pokojne hrešiť,“ potom ti niečo ušlo. Boh ti neudelil licenciu na hriech.

Vieš, že pred Bohom si spravodlivý kvôli tomu, čo pre teba urobil. Takže ži život, ktorý to odráža. Snaž sa o spravodlivý život.

https://www.harvest.org