Problémy srdca - 30. apríl - evs.sk

„Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.“ (1Pt 2:11)

Všetci vieme, že neexistuje nič také ako úplná sloboda. Nemôžeš sa premávať ulicou rýchlosťou 160 km/h. Nemôžeš sa na mňa zahnať päsťou, pretože tvoja sloboda končí pri špičke môjho nosa. Môžeme povedať, že chceme mať slobodu pri publikovaní pornografie, pretláčaní škodlivých drog, pri neobmedzenom sexe, klamaní a podvádzaní. Ak však budeme pokračovať s takýmto druhom tolerantnej slobody, zničíme sa.

Človek dokáže ostať slobodný len dovtedy, pokiaľ má morálnu silu krotiť svoje chute. V podstate je náš problém problémom srdca. Naše srdcia potrebujú byť zmenené… pokoj nikdy nepríde, pokiaľ nezmeníme svoju ľudskú podstatu a pokiaľ ľudia nezačnú namiesto nenávidenia milovať jeden druhého.

Modlitba dňa

Vo svojom živote potrebujem Tvoje usmernenia, Pane. Milovanie Teba ma oslobodzuje od otroctva mojich svetských chúťok.

Billy Graham Evangelistic Association