V Otcovom dome - 5. február - evs.sk

„Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú;“ (Mt 7:13)

Sú dva spôsoby, ktorými môžeme žiť svoje životy: Môžeme žiť správne alebo nesprávne. V živote si môžeme vybrať jednu z dvoch ciest: Môžeme si vybrať úzku cestu, ktorá vedie do života, alebo sa môžeme vydať na širokú cestu, ktorá vedie ku skaze. Sú dva základy, na ktorých môžeme stavať svoje životy: Môžeme stavať na pevnej skale, alebo môžeme stavať na nestálom piesku.

Koniec koncov, môžeme žiť šťastne a sväto alebo nešťastne a zvrátene.

Veľa neveriacich má nesprávnu predstavu o tom, čo znamená byť kresťanom. Ich pochopenie kresťana vyzerá nasledovne: 1. Si nevýrazný, 2. Nevieš sa zabaviť a 3. Si nudný − nikdy sa nič nedeje.

Ježiš hovoril príbeh o chlapcovi, ktorý utiekol z domu. Unavil ho život so svojím otcom a myslel si, že všetka možná zábava bola mimo jeho domu. Preto odišiel. Čo v skutočnosti hľadal? Z príbehu sa zdá, že chcel pekné oblečenie, vynikajúce jedlo a chodiť na párty. Odišiel teda, minul všetky svoje peniaze a vrátil sa nešťastný s prázdnymi rukami.

A predsa prvá vec, ktorú jeho otec urobil, bola, že mu poskytol pekné oblečenie. Následne objednal vynikajúce jedlo. Rozkázal: „potom vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil;  bol stratený, a našiel sa. A začali sa veseliť.“ (L 15:23-24) Všetko, čo chlapec hľadal, bolo po celý čas v otcovom dome.

Rovnako, všetko čo hľadáme, môžeme nájsť vo vzťahu s Bohom.

https://www.harvest.org