Božia láska - 7. apríl - evs.sk

„Udržujte sa v láske Božej…“ (Jud 21)

Biblia nám odhaľuje fakt, že Boh je láska. Mnoho ľudí nepochopilo atribút Božej prirodzenosti, ktorým je láska. „Boh je láska“ neznamená, že všetko je sladké, krásne a šťastné a že nemôže dopustiť trest za hriech.

Keď kážeme spravodlivosť, je to spravodlivosť v láske. Keď kážeme poctivosť, je to poctivosť založená na láske. Keď kážeme vykúpenie, je to vykúpenie plánované láskou, poskytnuté láskou, darované láskou, ukončené láskou, vyžiadané láskou. Keď kážeme Kristovo vzkriesenie, kážeme zázrak lásky. Keď kážeme druhý príchod Krista, kážeme naplnenie lásky.

Bez ohľadu na to, aký hriech si spáchal, ako strašný, špinavý či opovrhnutia hodný, Boh ťa miluje. Táto Božia láska je nezmerateľná, nepochybná a nekonečná!

Modlitba dňa

Otče, moje srdce pociťuje voči Tebe vďačnosť za Tvoje odpustenie a lásku. Musím si byť naliehavo vedomý toho, že mojím jediným meradlom v každom zaobchádzaní s ľuďmi je Tvoja nesmierna láska.

Billy Graham Evangelistic Association