Potrebujeme sa rozprávať - 6. apríl - evs.sk

„Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti“ (R 12:10)

Vo výskume rozvedených párov sa 83 % z nich vyjadrilo, že ich manželstvo zlyhalo pre nedostatok komunikácie.

Komunikácia je jedným z kľúčov úspešného manželstva. Znamená to, že sa spolu musíte veľa rozprávať. Potrebujete spolu tráviť čas. Potrebujete si vydeliť spoločný čas mimo všetkých vecí, ktorým sa venujete, a podeliť sa s tým, čo máte na srdci.

Práve preto je nesmierne dôležité, aby slová opustiť a primknúť sa počas celého manželstva fungovali. Najprv opustíš všetky ostatné vzťahy a za najdôležitejší vzťah budeš pokladať svoj manželský zväzok.  A potom sa budeš neustále primkýnať… neustále rásť… neustále milovať… neustále prejavovať vzájomnú lásku.

Je to rovnako jednoduché ako vyznať svojmu manželskému partnerovi, že ho miluješ. Kedy si naposledy povedal svojej žene: „Milujem ťa,“ alebo povedala svojmu manželovi: „Milujem ťa.  Vážim si ťa“? Dokonca aj objatie môže byť veľmi účinné.

Som presvedčený, že zlyhanie komunikácie povedie k sebeckosti, ktorá môže v konečnom dôsledku viesť k rozpadu manželstva. Nevstupuj do manželstva s človekom, o ktorom si myslíš, že ho napravíš. Pravdepodobne to s ním bude len horšie. Človeka do manželstva potrebuješ prijať takého, aký je. Ak to nie si ochotný urobiť, potom máš problém. Volá sa sebectvo.

Keď vstupuješ do manželstva, nepýtaj sa: „Ako ma naplníš? Ako sa postaráš o moje potreby? Čo pre mňa budeš robiť?“ Mal by si sa pýtať: „Ako ťa môžem naplniť? Ako sa môžem postarať o tvoje potreby?“

Uprednostni potreby svojho partnera pred svojimi vlastnými. A čo je najdôležitejšie, vo všetkom dávaj na prvé miesto Boha. Ak to tak urobíš, v konečnom dôsledku bude každý požehnaný.

https://www.harvest.org