Živá prítomnosť - 8. január - evs.sk

„… ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi Tvoj ľud izraelský.“ (L 2:32)

Ak by sme mohli pozerať cez mohutný ďalekohľad alebo počuť elektrickú rezonanciu, boli by sme schopní počuť a vidieť kovové hviezdy, ktoré za posledné roky Rusko a Amerika vyslali do vesmíru.  Žiadna z týchto umelých hviezd nepriniesla svetu pokoj. Avšak Božia hviezda zasľúbila pokoj celému svetu, ak tomu ľudia budú veriť a dôverovať.

Príliš často prinášajú umelé hviezdy strach a úzkosť. Náš prístrojový raj, zavesený v pekle medzinárodnej neistoty, nám určite neponúka šťastie, o ktorom snívalo minulé storočie.

Hviezda je však stále na oblohe. Vo vzduchu znie stále pieseň. A Ježiš Kristus žije. On je s nami, živo prítomný, aby porazil zúfalstvo, dodal nám nádej, odpustil hriechy, zobral našu osamelosť a zmieril nás s Bohom.

Modlitba dňa

Tvoj pokoj zasahuje všetkých, ktorí Ťa milujú a dôverujú Ti, živý Pán Ježiš. Milovaný Spasiteľ, chválim Tvoje sväté meno!

Billy Graham Evangelistic Association