V Jeho čase - 9. január - evs.sk

„Všetko krásne učinil vo svojom čase…“ (Kaz 3:11)

Od prírody som netrpezlivý človek. Som vždy pripravený ísť. Keď dorazí pizza, nečakám, kým vychladne. Mikrovlnky sa mi teraz zdajú pomalé, hoci sme roky fungovali bez nich.

Rovnako, mnohí z nás strácajú trpezlivosť s Bohom. Biblia hovorí: „Všetko krásne učinil vo svojom čase…“ (Kaz 3:11) Ak veci uponáhľame, môžeme ich zruinovať. Môžeme zničiť to, čo koná Boh.

Niekto môže povedať: „Pane, chcem, aby si si ma použil. Kedy mi otvoríš dvere služby?“ Niekto iný môže povedať: „Kedy sa vydám?“

Alebo môžeme vidieť niekoho, komu prechádza nejaký hriech. Vieme, že to, čo robí, je nesprávne. Len sa posťažujeme: „Pane, ako dlho mu ešte budeš ten hriech tolerovať?“

Môžeme sa pozrieť na momentálny stav nášho sveta a povedať: „Pane, kedy sa chystáš prísť a ustanoviť svoje kráľovstvo?“

Musíme čakať. Pán vraví: „Urobím to pre teba vo svojom čase.“

Môžeme s Bohom stratiť trpezlivosť a v našej netrpezlivosti niekedy bláznivo zobrať veci do vlastných rúk a omnoho ich zhoršiť. Ak tomu neveríš, len si prečítaj Jákobov príbeh. Ak veci nešli podľa neho, ponúkol Bohu malú asistenciu. Pán ho chcel požehnať a dať mu dedičné právo. Avšak svojou zákernosťou si v živote spôsobil problémy a to, čo urobil, oľutoval.

Potrebujeme očakávať na Pána.  Jeho načasovanie je práve tak dôležité ako Jeho vôľa. Nežiada nás, aby sme tomu rozumeli. Žiada nás len o to, aby sme Mu dôverovali.

https://www.harvest.org