Znovuzrodenie - 9. apríl - evs.sk

„Medzi nimi sme aj my všetci žili kedysi podľa žiadostí svojho tela,… Ale Boh, bohatý na zmilovanie,… obživil nás s Kristom…“ (Ef 2:3-5)

Prichádza mi na um obdobie, keď všetky utrpenia, ktoré sužujú moderné mysle, pociťovala iná generácia. Mladí ľudia, ktorí žili v prvom storočí po Kristovi. Takisto hľadali zmenu, no svoje snahy nasmerovali na jednotlivcov, nie na Rímsku ríšu alebo radnicu. Nakoniec celá sociálna a politická štruktúra pocítila ich vplyv. Skrátka, týchto znovuzrodených mužov a ženy naplnila jedinečná dynamická sila.

Dnes je presne tá istá sila prístupná každému. Naprieč storočiami pracovala v životoch miliónov ľudí.  Videl som osobne, ako sa tisíce ľudí zmenili. Ježiš to nazýval „nové narodenie“. Písmo nás učí, že nesmieme ostať takí, akí sme. Môžeš sa stať novým človekom. Nech ťa trápi čokoľvek − vina, úzkosť, nenávisť −, Boh to dokáže vyriešiť.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, teším sa z vedomia, že v mojom živote neexistuje nič, čo by si nebol schopný zmeniť svojou vykupiteľskou mocou.

Billy Graham Evangelistic Association