Adoptovaný ako Jeho vlastný - 9. február - evs.sk

Zamyslenia

Adoptovaný ako Jeho vlastný – 9. február
9. februára 2023
Play

„Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ (R 8:15)

Keď som vyrastal, nepoznal som svojho biologického otca. Moja matka sa však vydala za muža menom Oscar Laurie, ktorý ma formálne adoptoval. Správal sa ku mne tak, ako by sa mal otec správať k synovi. Vychovával ma, keď som zišiel z cesty. Robil všetko, čo mohol, aby mi pomohol byť dobrým chlapcom. Bohužiaľ, moja mama ho opustila a ja som ho do konca svojho detstva nevidel.

Mal som však tú česť znovu sa s ním stretnúť ako mladý dospelý, keď som sa stal kresťanom a pastorom. Rovnako som mal česť priviesť ho k Pánovi.

Tak ako Oscar Laurie adoptoval mňa, Boh adoptoval aj teba, ak si uveril v Krista. Biblia hlása: „Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží.“ (R 8:14)

Si Božím dieťaťom? Prichádza to prostredníctvom viery v Ježiša Krista. On ti môže odpustiť každý hriech, ktorý si kedy spáchal. Možno si myslíš: „Pokazil som to a urobil chyby. Zhrešil som.“

Nemusíš sa nechať ovládať svojou minulosťou. A nemusíš ňou byť ani ochromený. Môžeš ju hodiť za hlavu. Môžeš sa stať novým človekom v Ježišovi Kristovi.

Toto je tvoja chvíľa, aby si vstúpil do vzťahu s Bohom, ktorý ťa miluje. Miluje ťa tak veľmi, že poslal svojho jediného Syna Ježiša Krista, aby prišiel na túto zem, zomrel na kríži za tvoje hriechy a vstal z mŕtvych. Teraz stojí pri dverách tvojho života a klope. A ak počuješ Jeho hlas a otvoríš dvere, On vstúpi.

Si ustatý a vyčerpaný? Napĺňa ťa smútok a depresia? Je tu nádej. Ale táto nádej nie je v náboženstve ani v pravidlách a predpisoch. Je to nádej v Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza, aby žil v tvojom vnútri.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.