Poklad - 8. február - evs.sk

Zamyslenia

Poklad – 8. február
8. februára 2023
Play

„Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si poznal, že ja som Hospodin, Boh Izraela, ktorý som ťa povolal menom.“ Izaiáš 45:3

Existujú poklady, ktoré ti Boh môže dať iba v tme. Mysli na to, keď ťa Boh bude viesť cez to, čo je náročné a ťažké.

Nevoláš často po svetle a vyslobodení? Nezabúdaš často na modlitbu za poklady, ktoré ti Boh môže dať iba v tme?

Je dôležité, že Boh neodtiahne svoju vychovávajúcu ruku od teba skôr, ako ti vydá poklady skryté v tme. V temnote nevidíš žiadnu cestu vpred, ale Hospodin áno. Nevieš pochopiť, čo touto skúškou zamýšľa, ale On vždy vie, čo robí.

Boh ťa pozná skrz-naskrz. Vie, že existujú nebeské požehnania, ktoré môžeš prijať, len keď všade navôkol padne tma.

Čo sú to za poklady skryté v tme?

Je to hlbšie poznanie Hospodina. Boh môže v temnosti zjaviť sám seba. Vtedy Ho môžeš uzrieť v žiarivej sláve. Ježiš sa v najhlbšom zmysle stáva jediným potešením tvojho srdca.

Hospodin spomína tvoje meno. Deje sa to, keď ti Duch Svätý oživí Božie slovo. Vtedy je jasné, že ti patrí plná miera spasenia. Máš odpustenie všetkých svojich hriechov. Ježiš ťa zaodel do rúcha spásy. Jeho skutky sú tvojimi skutkami. Jeho modlitba je tvojou modlitbou. Jeho čistota je tvojou čistotou. Jeho víťazstvo je tvojím víťazstvom.

V momente, keď tvoje srdce uverí tomuto slávnemu evanjeliu, zapáli sa svetlo. Môže byť, že vonkajšie okolnosti a skúšky sa zdajú ako predtým, no napriek tomu je všetko iné.

Srdce verí evanjeliu, preto je v tebe svetlo. Vlastníš poklad. Cítiš, že bohatstvo, ktoré ukrýva, je také veľké, že tu na zemi nikdy nebudeš schopný pochopiť jeho hodnotu. Ale na tom nezáleží. Poklad ide s tebou do neba. A tam budeš rásť navždy v poznaní Toho, kto ti tu na zemi dal „poklady z temnosti i poskrývané zásoby“.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.