Ako Boh posilňuje - 16. marec - evs.sk

Zamyslenia

Ako Boh posilňuje – 16. marec
16. marca 2023
Play

„Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.“ Izaiáš 41:10

Boh nás neposilňuje tak, že by zväčšil našu silu. Práve o to sa často modlíme. Boh nemôže túto modlitbu splniť, pretože je to proti Jeho vôli. Ak Božia moc má byť dokonalá, musí sa to stať v našej slabosti. Nebude sa s nami deliť o svoju česť.

Boh koná svojou spásonosnou pravicou. Skrze tieto slová Pán naše myšlienky vedie k Tomu, ktorý sedí po Božej pravici. Ježiš vždy robil to, čo je správne v Božích očiach. Nič nerobil podľa seba. Vo všetkom konal vôľu svojho Otca.

Keď ti Boh dáva vieru v Ježiša skrze svoje Slovo, dáva ti samotného Ježiša.

Keď si sa trápil v duši, nič a nikto ti nepomohol. Ale evanjelium ti otvorilo oči a Ježiš vstúpil do tvojho srdca. S Ním vstúpila aj sila milosti.

Vedel si, že sám osebe nie si ničím. Napriek tomu si žil v hojnosti. Víťazná ruka Božej spravodlivosti spočívala na tebe. Ježiš bol tvojou silou, pomocou aj podporou.

Možno je to už dávno, čo si získal pokoj s Bohom. No Ježiš je stále tvojím pokladom. Boh ti zasahuje do života skrze Neho. Slovo o kríži je preto pre teba slovom života. Keď si skľúčený alebo si nevieš rady, slovo o spáse ťa pozdvihuje na skalu. Tvoje srdce kričí radosťou v istote, že za každých okolností stojíš v Božej milosti. On svoje dieťa nesklame, ale pomáha mu bezpečne prejsť cez vody, prívaly a oheň. Sústredil si svoju vieru na Ježiša. Od Neho očakávaš všetko dobré. Keď si slabý a bezmocný, Božia mocná ruka je predsa rovnako silná. Boh používa svoju moc, aby ti pomohol dosiahnuť večný cieľ.

V Ježišovom dokonanom diele je odpočinok pre obťaženú dušu. Nebudú ti klásť žiadne požiadavky. Naopak, Hospodin chce, aby si sa uspokojil so životom, ktorý žil Ježiš namiesto teba. Ak sa Ho budeš pevne pridŕžať, máš podiel na všetkom Jeho bohatstve. Boh chce, aby si sa uspokojil v Ježišovi; odpočívaj preto v Jeho sile, pomoci a podpore.

Hans Erik Nissen

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.