Presiaknuť kultúru - 7. august - evs.sk

Zamyslenia

Presiaknuť kultúru – 7. august
7. augusta 2023
Play

„Keď ich však nenašli, vyvliekli Jasona a niektorých bratov pred predstavených mesta a kričali: Títo rozvracajú celý svet a teraz prišli aj sem“ Skutky apoštolov 17:6

Pastor a komentátor Biblie G. Campbell Morgan napísal: „Organizované kresťanstvo, ktoré nedokáže znepokojiť, je mŕtve.“

Kdekoľvek apoštol Pavol išiel, prišlo buď obrátenie, alebo nepokoje. V Tesalonikách sa náboženskí vodcovia sťažovali mestskej rade: „Pavol a Sílas spôsobili problémy po celom svete a teraz rozrušujú aj naše mesto.“ (Sk 17:6 preklad z angl.)

Zdá sa, že Ježišovi nasledovníci v prvom storočí nikdy nemali nudné chvíle. Nemali k dispozícii moderné technológie. Tomáš netwítoval. Pavol nevystupoval v televízii. Peter nepoužíval sociálne médiá. A predsa učeníci v relatívne krátkom čase zmenili vtedajší svet. Prenikli cez vtedajšiu kultúru.

Tertulián, vodca kresťanov, súčasník týchto raných Kristových nasledovníkov, povedal o cirkvi prvého storočia: „Zaplnili sme medzi vami každé miesto – mestá, ostrovy, pevnosti, trhy, tábory, kasty, mestské rady, palác, senát, fórum. Nenechali sme vám nič, len chrámy vašich bohov.“ Tertulián poukazoval na to, že cirkev prenikla všade, dokonca aj do cisárovho paláca.

Dnes potrebujeme  kresťanov, ktorí vyjdú von a prinesú zmenu. Treba nám viac kresťanov v umení, ktorí tvoria skvelé filmy a grafický dizajn. Potrebujeme kresťanov v politike, zbožných mužov a ženy na zodpovedných miestach, pretože Biblia hovorí, že keď vládnu spravodliví, národ sa raduje (viď Pr 29:2). Potrebujeme tiež kresťanských lekárov, právnikov a obchodníkov.

V prvom storočí všetci veriaci pochopili, že sú povolaní, aby urobili svoj diel. Preto opustili svoje pohodlie a podstúpili riziko. Rovnako musia dnešní veriaci vyjsť von a nechať svoje svetlo svietiť v našej dnešnej kultúre. Potrebujeme veriacich, ktorí prevrátia dnešný svet naruby.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.