Ako je na tom tvoje zameranie? - 20. január - evs.sk

Zamyslenia

Ako je na tom tvoje zameranie? – 20. január
20. januára 2024
Play

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“ (Mt 5:8)

Čo znamená mať čisté srdce?

Slovo „srdce“ dnes používame na označenie našich emócií. Môžeme povedať: „Moja myseľ mi hovorí jedno, ale moje srdce mi hovorí niečo iné.“ Máme tendenciu stotožňovať srdce s reakciami na úrovni vnútra, emóciami a pocitmi.

Naopak, myslíme si, že naša myseľ je logickejšia. Biblia však tieto rozdiely nerobí. Srdce, myseľ a vôľa sú navzájom prepojené.

Ježiš povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.“ (Mt 5:8) Tento výrok je súčasťou blahoslavenstiev a každé blahoslavenstvo súvisí s ostatnými.

Ježiš sa tiež vyjadril: „Sviecou tela je oko. Preto ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla; ale ak je tvoje oko skazené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak už aj svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, akáže je potom sama tma?“ (Mt 6:22-23)

Keď Biblia hovorí o čistote srdca, znamená to čistotu logiky. Znamená to čistotu vôle. V podstate to znamená, že čistota preniká náš život. Hovorí tiež o tých, ktorí majú jedno zameranie, ktorí vedia, kam smerujú.

Z pôvodného jazyka by sa slovo „čistý“ dalo preložiť ako „jediný“ alebo „bez pokrytectva“. Apoštol Pavol napísal: „Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím…“ (F 3:13). A Dávid povedal: „Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem…“ (Ž 27:4 ). Modlil sa tiež: „Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!“ (Ž 51:12) Čistota znamená mať jediný cieľ. Keď máš čisté srdce, budeš mať v živote jediné, jasné zameranie.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.