Ako môže byť skepticizmus užitočný - 31. október - evs.sk

Zamyslenia

Ako môže byť skepticizmus užitočný – 31. október
31. októbra 2022
Play

„Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?“ J 14:5

Ak si niekedy bol na rodinnom stretnutí, kde jeden príbuzný videl veci úplne inak ako všetci ostatní, potom máš predstavu, aký bol apoštol Tomáš. Bol to človek, ktorý myslel sám za seba.

Ak Tomáš niečomu nerozumel, povedal to nahlas. Napríklad, Ježiš povedal učeníkom: „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? A cestu, kam idem, poznáte.“ (J 14:2-4)

Priam vidím, ako pritom ostatní učeníci jednohlasne prikyvujú. Na druhej strane sa Tomáš ozval: „Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?“ (verš 5)

Ale namiesto toho, aby ho napomenul, Ježiš odpovedal: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (verš 6)

Nazývame ho „neveriaci Tomáš“, ale nemyslím si, že to bol pochybovač. Myslím, že jednoducho len chcel sám vidieť a poznať veci.

Tomášov život slúži ako pripomienka, že nemusíme žiť z viery niekoho iného. Keď som bol čerstvý veriaci, bol som plný skepticizmu. Preto som sa modlil: „Ježiš, ak si skutočný, budeš sa mi musieť dať poznať Ty sám, lebo mne robí ťažkosti veriť niektorým veciam.“

A vieš čo? On to spravil a spraví to isté aj pre teba. Skepticizmus nie je znakom, že sa niekto mýli. Môže byť znakom, že premýšľa.

Greg Laurie

Greg Laurie je americký protestantský kazateľ a evanjelista, pôsobí v zbore Harvest Christian Fellowship v Kalifornii. Zamyslenia na každý deň sú použité s povolením Harvest Ministries with Greg Laurie, PO Box 4000, Riverside, CA 92514. Povolenie je garantované len v prípade, že ide o neziskovú činnosť a zamyslenia môžu čítať a dostávať ľudia bez nutnosti za ne platiť. Zamyslenia sú použité zo stránky https://www.harvest.org/devotions-and-blogs/daily-devotions/by-date/2015-12

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.