Božie tajomstvá - 1. november - evs.sk

Zamyslenia

Božie tajomstvá – 1. november
1. novembra 2022
Play

„… aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.“ (1K 2:5)

Slovo „tajomstvo“ je v Biblii použité mnohokrát. Niektorým tajomstvám minulosti prišla veda na koreň. Ostatné ľudstvo vždy vyvádzajú z miery. Tento fakt ostáva: Všetka zozbieraná múdrosť vekov je len škrabancom na povrchu ľudského hľadania vedomostí o vesmíre. Boh si z veľkej časti uchováva svoje tajomstvá a človek, ktorý stojí na svojich intelektuálnych špičkách dokáže pochopiť len malý zlomok Božieho konania.

Táto neschopnosť plne pochopiť Božie tajomstvá v nijakom smere neobmedzuje kresťanskú vieru. Práve naopak, našu vieru posilňuje. Nerozumieme spletitému vzorcu hviezd na ich dráhach, ale vieme, že ten, ktorý ich utvoril, tomu rozumie, a práve tak isto ako riadi ich, monitoruje aj bezpečnú cestu pre nás. V Biblii je „tajomstvo“ predtým skrytá pravda, ktorá sa teraz božsky zjavuje, ale v ktorej nadprirodzený prvok ostáva napriek zjaveniu neznámy.

Modlitba dňa

Práve tak ako si v minulosti viedol všetkých, ktorí ťa milovali, viem, že aj môj život láskyplne smeruješ. Moja viera je malá, Bože, ale Ty si mojou silou.

Billy Graham

Billy Graham sa narodil v roku 1918 v USA. Vo svojich 15 rokoch svoj život odovzdal Bohu. Skrze evanjelizačné zhromaždenia zasiahol posolstvom o Ježišovi Kristovi viac ako 215 miliónov ľudí vo vyše 185 krajinách sveta.

Stlačením tlačidla "prihlásiť sa" vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Zamyslenia do mobilu

Naše každodenné zamyslenia môžete priamo dostávať aj do vašich aplikáciíí na mobilných zariadeniach. Stačí sa prihlásiť na odber v konkrétnej aplikácii.